Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers die lichamelijk werk doen, hebben te maken met een zware belasting van hun houdings- en bewegingsapparaat. Het is aan de werkgever om de arbeidsomstandigheden voor deze werknemers zo veilig en gezond mogelijk te maken. Maar ook werknemers die hun lichaam minder zwaar belasten, kunnen te maken krijgen met fysieke klachten. Denk bijvoorbeeld aan RSI/KANS bij beeldschermwerkers.

De Arbowet geeft aanwijzingen aan de werkgever voor de preventie van aandoeningen en ziekten bij werknemers. Daarnaast moet de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren. Door middel van dit onderzoek kunnen risico's op ziekten en aandoeningen in beeld worden gebracht. Vervolgens moet de werkgever met een plan van aanpak de grootste risico's als eerste aanpakken.

Nieuws

Werkcultuur in Nederland onvoldoende gericht op bewegen

13-02-2024

Door bewegingsarmoede kunnen mensen allerlei aandoeningen krijgen en lopen ze risico vroegtijdig te overlijden. De Nederlandse Sportraad adv...

Exoskelet maakt fysiek zwaar werk lichter

24-01-2024

Hoewel veel werk tegenwoordig is geautomatiseerd komt fysiek belastend werk nog vaak voor. De werkgever moet meer maatregelen nemen om licha...

Arbeidsrisico’s inschatten met HARM

28-12-2023

In veel beroepen voeren werknemers repeterende handelingen uit. Die brengen risico op overbelasting met zich mee en kunnen leiden tot klacht...

Jongeren lopen meer risico’s door nachtwerk en ploegendiensten

12-12-2023

Uit een grootschalig onderzoek onder werknemers die wisselende diensten draaien, blijkt dat de effecten op de gezondheid het grootst zijn bi...

Uitgelicht

Recent verschenen