Fysieke overbelasting vaststellen met stoplichtmodel

In Nederland hebben veel werknemers dagelijks te maken met fysieke belasting. Om vast te stellen of er sprake is van overbelasting zijn er diverse methoden beschikbaar. Het stoplichtmodel is daar een van.

19 maart 2021 | Door redactie

Het is belangrijk dat werknemers op een gezonde manier fysiek werk verrichten, zonder risico van overbelasting en gezondheidsklachten. Door de aandacht te vestigen op de gevaren van bijvoorbeeld duwen, tillen, (on)gunstige werkhoudingen, lang zitten en lang staan, kan de werkgever zijn medewerkers stimuleren om het werk gezond en veilig uit te voeren én vol te houden. En dat is ook met het oog op duurzame inzetbaarheid extra belangrijk om langer actief te kunnen blijven.

Overbelasting raakt veel werknemers

Fysieke overbelasting is een sluipend proces. Een werknemer kan beetje bij beetje hand-, arm-, rug-, been-, heup-, schouder- en nekklachten ontwikkelen. Fysieke overbelasting speelt in veel sectoren en raakt veel werknemers. Van alle werknemers in Nederland moet bijna een kwart fysiek belastend werk doen. Dat is werk waarbij onder andere regelmatig de volgende handelingen voorkomen;

  • herhalende bewegingen maken;
  • kracht zetten in het werk;
  • in ongunstige houdingen werken;
  • gebruikmaken van materiaal dat trillingen veroorzaakt.

Rood betekent stoppen

Vaststellen of er in een werksituatie sprake is van te hoge fysieke belasting, kan door gebruik te maken van het stoplichtmodel. Dat is bedoeld als snelle beoordeling om vast te stellen of er risico is of niet. Het model is ontwikkeld door Inspectie SZW en werkt als volgt:

  • Bekijk wat de bron van fysieke overbelasting kan zijn.
  • Beantwoord de vragen uit het model.
  • Beoordeel de score.

Bij groen is er niets aan de hand en  is er geen risico, bij oranje kan een handeling of activiteit een risico zijn. Rood betekent stoppen en een grondige inventarisatie maken en maatregelen treffen om de belasting te verminderen.

Bijlagen bij dit bericht