Inspectie SZW start campagne fysieke belasting in de zorg

18 december 2018 | Door redactie

Werknemers in de zorg hebben een hoge werkdruk. Dit uit zich in werkstress. Ook de fysieke belasting is echter hoog. Daarom start Inspectie SZW een campagne om de fysieke belasting in de zorg terug te dringen. Dit doet zij met extra gerichte controles bij zorginstellingen, maar ook door te wijzen op goede voorbeelden.

In zorginstellingen is de fysieke belasting van de werknemers hoog. Vooral het aantal rug- en schouderklachten is hoog, bleek uit een monitor van A+O VVT, een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Vooral in de thuiszorg en verpleeghuizen namen de rugklachten toe. De helft van de werknemers in deze sectoren had ten minste één keer per jaar last van rugklachten. Toch is het verzuim door rugklachten afgenomen, van 6% in 2003 naar 2,6% in 2015. Werknemers werken dus door, ook al hebben zij last van hun rug. Inspectie SZW voert nu een campagne om het onderwerp fysieke belasting meer onder de aandacht van werkgevers te brengen.

Tillen en dragen

In de monitor zijn gegevens gebruikt uit de TilThermometer en de RisicoRadar, instrumenten uit de Arbocatalogus voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Vooral de fysieke belasting van tillen (tool) en dragen blijkt rugklachten te veroorzaken. De werkgever moet de risico’s van fysieke belasting wegnemen of beperken. Zo kan hij verzuim voorkomen door beroepsziekten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat kan hij doen door hulpmiddelen zoals diverse tilsystemen ter beschikking te stellen, maar ook door werknemers te trainen in tilvaardigheden door ergocoaches. In de campagne laat SZW zien hoe vier zorginstellingen dit in de praktijk aanpakten.

Bijna een derde werkgelateerd verzuim door fysieke belasting

Bijna een derde van de werkgerelateerde verzuimdagen in Nederland is te wijten aan lichamelijk belastend werk, blijkt uit een factsheet van TNO. Na arm-, nek- en schouderklachten komen rugklachten het meest voor. De gezondheidszorg is niet de enige sector waar fysiek belastend werk veel voorkomt. In de industrie, groot- en detailhandel, bouwnijverheid, vervoer en opslag, horeca en landbouw & visserij komt fysiek belastend werk zelfs meer voor dan in de gezondheidszorg. De werkgever moet de risico’s van fysieke arbeidsbelasting (tool) kennen, opnemen in de RI&E en passende maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn des te belangrijker omdat werknemers langer doorwerken en dan wel gezond en fit moeten blijven.