Maatregelen tegen fysieke overbelasting in juiste volgorde

Werknemers die voor hun werk dagelijks moeten duwen, slepen, tillen of trekken, en zich daarbij overbelasten, lopen kans op het ontwikkelen van rugklachten en andere gezondheidsschade. De werkgever moet maatregelen nemen om dit te voorkomen.

30 april 2021 | Door redactie

Er zijn verschillende vormen van fysieke belasting en overbelasting. Het heeft natuurlijk de voorkeur om het lichaam van werknemers zo min mogelijk te belasten. Maar vaak is dragen of tillen nu eenmaal niet te voorkomen. De werkgever moet er daarom voor zorgen dat dit geen gezondheidsrisico’s (infographic) met zich meebrengt. Onder andere door instructie en voorlichting te geven over verantwoord dragen en tillen, maar ook door andere preventieve maatregelen. Dat moet hij doen in een voorgeschreven volgorde.

Beginnen bij de bron

Om overbelasting te voorkomen moet de werkgever maatregelen nemen volgens de arbeidshygiënische strategie (infographic). Voor elk niveau gelden andere maatregelen:

  1. bron wegnemen: een alternatieve werkmethode zoeken, de draagafstand verkleinen of automatiseren;
  2. collectieve maatregelen: het gebruik hulpmiddelen zoals aangepast gereedschap of het toepassen van taakroulatie zodat de intensiteit, duur en frequentie wordt verlaagd;
  3. Individuele maatregelen: samenwerken met collega’s, hulp inroepen van collega’s, iets duwen in plaats van eraan trekken;
  4. persoonlijke beschermingsmiddelen: speciale schoenen, hand- en polsbescherming, kniebeschermers.

Maatregelen voor werknemers

Werknemers kunnen zelf ook iets doen om het risico van overbelasting te beperken. Het is belangrijk hier regelmatig aandacht aan te besteden. Wie druk aan het werk is, kan wel eens vergeten na te denken over hoe iets moet worden uitgevoerd of om een hulpmiddel te pakken. Ook omdat het soms meer tijd kost. Werknemers moeten geregeld instructie krijgen over gezond dragen en tillen en elkaar erop aanspreken als het niet goed gebeurt. Werken onder tijdsdruk is bij fysieke belasting helemaal uit den boze omdat slordig werken en risico’s nemen dan op de loer ligt.