Straks meer jongeren met gehoorschade op de werkvloer

8 september 2022 | Door redactie

Gehoorschade is onomkeerbaar; wie het heeft, komt er niet meer vanaf. Vooral het aantal jongeren met klachten als oorsuizen neemt snel toe. Artsen roepen de overheid op om maatregelen te nemen om gehoorschade door blootstelling aan lawaai op evenementen te voorkomen.

Artsen en audiologen roepen de overheid op om actie te ondernemen: zij zien steeds meer mensen met tinnitusklachten, lawaaidoofheid en andere soorten gehoorschade in hun praktijk. Hoewel dit niet is geregistreerd, zeggen artsen dat van bijna alle mensen op het spreekuur die acute gehoorschade blijken te hebben, de klachten zijn begonnen na het bezoeken van een evenement, zoals een festival. Als de overheid geen grenzen stelt aan het geluidsniveau op evenementen, vrezen de deskundigen een forse toename van het aantal tinnituspatiënten. Ook moet er voorlichting komen over de risico’s en preventieve maatregelen zoals het dragen van oordoppen.

Geen wettelijke grenswaarde evenementen

In de evenementenbranche is met de overheid een convenant afgesloten dat eind 2022 afloopt. Hierin is onder meer afgesproken dat het geluidsniveau op evenementen gemiddeld 103 db per kwartier mag zijn. Het gaat hier niet om een wettelijk vastgelegde grenswaarde en er is dus ook geen handhaving mogelijk. Volgens de Arbowet is er sprake van werken in lawaai als geluid boven het niveau van 80 db komt. Voor werkgevers biedt dit in ieder geval houvast. Zij weten dat boven deze grens geluid schadelijk kan zijn. Als ze te hoge geluidsniveaus niet op een andere manier kunnen tegengaan (de arbeidshygiënische strategie), moeten ze daarvoor persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Vanaf 85 dB zijn werknemers ook verplicht deze gehoorbescherming te dragen. 

Snelle toename aantal jongeren met oorsuizen  

Het voorstel is om in een nieuw plan voor het tegengaan van gehoorschade ook telefoons mee te nemen. Verder zouden meerdere partijen betrokken moeten worden bij het convenant, zoals fabrikanten van oordoppen, earpods en koptelefoons. Vooral het aantal jongeren met klachten als oorsuizen neemt snel toe. Deze jongeren betreden straks ook de arbeidsmarkt en staan dan op de werkvloer. Werknemers die gehoorschade hebben of lijden aan lawaaidoofheid hebben een groter risico om betrokken te raken bij een arbeidsongeval. Maar niet alleen zijzelf lopen gevaar, ook de collega’s waar zij mee moeten samenwerken. Wie gehoorschade heeft, kan aanwijzingen en veiligheidsinstructies niet goed verstaan en hoort naderende voertuigen niet aankomen. Ook kunnen de constante bijgeluiden in het oor op den duur leiden tot psychische klachten.

Bijlagen bij dit bericht