Werkgevers doen te weinig om nachtwerk te voorkomen

9 maart 2023 | Door redactie

De schadelijke gevolgen van nachtwerk worden steeds duidelijker. 85% van de bedrijfsartsen ziet werknemers met klachten die worden veroorzaakt door werken in de nacht. Ondanks advies van de gezondheidsraad om nachtwerk te beperken, gebeurt dit nog onvoldoende.

Werken in de nacht is slecht voor de gezondheid. Erger nog, het is waarschijnlijk de oorzaak van verschillende aandoeningen. Zo kan nachtarbeid het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten vergroten en chronische slaapproblemen veroorzaken. Uit een enquête van het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) onder 213 bedrijfsartsen die te maken hebben met nachtwerk, blijkt dat 85% van de bedrijfsartsen werknemers ziet die klachten hebben als gevolg van nachtarbeid. 66% van de ondervraagde bedrijfsartsen zegt bij de betreffende werkgever nachtwerk als risico te hebben aangegeven.

Werkgevers nemen onvoldoende structurele maatregelen

Werkgevers nemen echter onvoldoende structurele maatregelen. Ze passen maatwerk toe bij individuele werknemers door deze werknemers tijdelijk geen of minder nachtdiensten te laten draaien. Voor werknemers die geen klachten hebben, verandert er niets. De NVAB pleit voor meer inspanningen door werkgevers om nachtwerk te voorkomen. Er wordt te vaak van uitgegaan dat nachtwerk erbij hoort. Dat geldt maar voor bepaalde beroepen. In commerciële bedrijven zoals distributiecentra wordt nog onnodig veel in de nacht gewerkt. Werkgevers hebben zorgplicht als het gaat om de gezondheid van werknemers.     

Regels in Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet staan regels voor het werken gedurende de avond en nacht. Daarnaast geldt voor werkgevers dat zij beleid moeten voeren om de gezondheid en veiligheid op het werk te bevorderen en beroepsziekten en arbeidsongevallen te voorkomen. Werkgevers kunnen maatregelen nemen om nachtwerkers te helpen. Dat begint bij de roosterplanning. Die moet onder meer voldoende rust- en herstelmogelijkheden bevatten. Daarbij kan ook de vernieuwde Goedenachtapp helpen. In deze gratis app kunnen werknemers hun eigen rooster invoeren en worden de adviezen daarop afgestemd. Ook krijgen gebruikers tips over voeding en kunnen ze informatie met andere gebruikers uitwisselen.