Geboorteverlof

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) heeft het oude kraamverlof per 2019 vervangen door geboorteverlof (video) voor kersverse vaders en zogenoemde 'meemoeders'. Geboorteverlof wordt ook wel vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. Een werknemer kan geboorteverlof opnemen in de vier weken die volgen op de dag dat zijn partner is bevallen. Dit verlof bedraagt maximaal eenmaal de arbeidsduur per week. Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon volledig doorbetalen. 

De werknemer kan ook nog aanvullend geboorteverlof (tool) opnemen. Dit aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. De werknemer moet het verlof binnen een half jaar na de geboorte opnemen. De werknemer ontvangt tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon.

Na het (aanvullende) geboorteverlof heeft de werknemer recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Nieuws

Invulling ouderschapsverlof wijzigen is zware opgave

25-04-2024

Alleen met een zwaarwegend bedrijfsbelang mag een werkgever de invulling van het aanvullend geboorteverlof en (betaald) ouderschapsverlof (i...

Scenario’s versimpeling verlofstelsel naar Tweede Kamer

11-04-2024

Minister Van Gennip van SZW heeft de Tweede Kamer mogelijke vereenvoudigingen van het verlofstelsel aangedragen. Door de verlofregelingen te...

Wat als UWV te laat reageert op een aanvraag?

14-02-2024

UWV moet zich bij verzoeken van uw organisatie aan de deadlines houden, of het nu gaat om het aanvragen van een Ziektewetuitkering of proefp...

SER wil voor organisaties een Wet maatschappelijk verlof

12-01-2024

Het huidige verlofstelsel is te onoverzichtelijk en complex en daardoor minder effectief. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER). De SE...

Recent verschenen