Geboorteverlof

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) heeft het oude kraamverlof per 2019 vervangen door geboorteverlof voor kersverse vaders en zogenoemde 'meemoeders'. Een werknemer kan geboorteverlof opnemen in de vier weken die volgen op de dag dat zijn partner is bevallen. Dit verlof bedraagt maximaal eenmaal de arbeidsduur per week. Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon volledig doorbetalen. Per 1 juli 2020 kan de werknemer ook nog aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. De werknemer moet het verlof binnen een half jaar na de geboorte opnemen. De werknemer ontvangt tijdens het aanvullend geboorteverlof een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van zijn dagloon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon.

Uitgelicht

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

In 2019 heeft het kabinet het geboorteverlof voor partners uitgebreid van twee dagen naar maximaal eenmaal de arbeidsduur per week....

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

Door WIEG vervalt kraamverlof per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 vervallen de huidige regels voor het kraamverlof en komt hier het geboorteverlof voor in de plaats. Daarnaast wordt...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 11-12-2018

Kan werknemer geboorteverlof spreiden?

De vrouw van een werknemer is bevallen en daarom wil hij kraamverlof opnemen. Kunt u mij vertellen of hij de verlofdagen aaneengesloten...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Europees Parlement wil tien dagen partnerverlof...

Werknemers moeten minimaal tien dagen betaald verlof krijgen na de bevalling van hun partner. Daarover bereikten het voorzitterschap...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 29-01-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Zwangerschap 5 minuten | 19-05-2020

Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van...

Strategisch omgaan met vakantie en verlof tijdens de coronacrisis

Vakantiedagen 6 minuten | 14-04-2020

Als gevolg van de coronacrisis zijn zowel werkgevers als werknemers op zoek naar mogelijkheden om vakantiedagen en verlof strategisch in te...

De gevolgen van de Wet invoering extra geboorteverlof in de praktijk

Verlofregelingen 4 minuten | 29-01-2019

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is afgehamerd. Dat betekent dat werknemers van wie de partner een kind krijgt na de bevalling s...

Infographics

Aanvullend geboorteverlof in de loonaangifte

Geboorteverlof Publicatiedatum 21-04-2020

Per 1 juli 2020 geldt het aanvullend geboorteverlof. Werknemers kunnen daardoor in het halfjaar nadat hun partner is bevallen maximaal vijf weken extra (onbetaald) verlof...

Loondoorbetaling bij verlof

Verlofregelingen Publicatiedatum 13-08-2019

Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.

Vraag en antwoord

Hoe verwerken we de uitkering aanvullend geboorteverlof in de aangifte?
Voor de uitkering voor aanvullend geboorteverlof die u van UWV ontvangt en doorbetaalt aan de werknemer geldt de lage WW-premie. U kiest er dus voor om deze uitkering in de loonaangifte te verwerken in dezelfde inkomstenverhouding (IKV) als het loon van de werknemer waarvoor de hoge WW-premie... Lees het hele antwoord