Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

In 2019 heeft het kabinet het geboorteverlof voor partners uitgebreid van twee dagen naar maximaal eenmaal de arbeidsduur per week. Halverwege 2020 komt daar het aanvullend geboorteverlof bij.

17 september 2019 | Door redactie

Het kabinet vindt een gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt belangrijk. Daarom heeft het kabinet besloten om het geboorteverlof voor de partner van de moeder uit te breiden. Sinds 1 januari 2019 heeft de partner recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur aan geboorteverlof. In 2020 komt er ook nog het aanvullend geboorteverlof bij. Per 1 juli 2020 kan de werknemer, na de eerste week geboorteverlof, nog maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. In totaal heeft de partner hierdoor recht op zes weken geboorteverlof. Een werknemer moet het aanvullend verlof in het eerste half jaar na de geboorte opnemen.

Recht op uitkering voor aanvullend verlof

Tijdens de periode van het aanvullend verlof heeft de werknemer recht op een uitkering van 70% van het dagloon, tot 70% van het maximumdagloon. UVW betaalt deze uitkering. Het maximumdagloon bedraagt per 1 juli 2019 € 4.717,58 bruto per maand, inclusief vakantiegeld.

36.000 verlofuitkeringen in 2020

Het kabinet verwacht dat de uitgaven voor het aanvullend geboorteverlof in 2020 ruim € 60 miljoen bedragen. In de volgende jaren zal dit bedrag ruim € 100 miljoen hoger zijn. De reden hiervan is dat de regeling halverwege 2020 start en werkgevers vermoedelijk voor een deel van het verlof achteraf betaling aanvragen voor het verlof. Deze bedragen vallen daardoor onder de uitgaven van 2021. In 2020 zullen naar verwachting 36.000 werknemers aanvullend geboorteverlof gaan opnemen en in 2021 95.000 werknemers.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.