Door WIEG vervalt kraamverlof per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 vervallen de huidige regels voor het kraamverlof en komt hier het geboorteverlof voor in de plaats. Daarnaast wordt de duur van het adoptie- en pleegzorgverlof verlengd van vier naar zes weken. Werkgevers doen er goed aan hun personeelsreglement hierop aan te passen.

11 december 2018 | Door redactie

Door de ingang van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) gaan alle werknemers die meer dan twee dagen werken er volgend jaar op vooruit. Zij krijgen niet meer standaard recht op twee dagen kraamverlof – zoals nu het geval is – maar de duur van het geboorteverlof is éénmaal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die 36 uur per week werkt, heeft straks dus recht op 36 uur verlof na de bevalling van zijn partner. Tijdens dit verlof moet de werkgever het volledige loon van de werknemer doorbetalen. Maar let op: staan er in de cao of een regeling met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) afwijkende afspraken over het kraamverlof, dan blijven deze afspraken gelden totdat de cao of regeling is verlopen. Dit geldt uiterlijk tot 1 juli 2019.
Per 1 juli 2020 krijgen werknemers bovenop het geboorteverlof recht op aanvullend geboorteverlof.

Geboorteverlof gaat direct in na de dag van de bevalling

Zowel onder de huidige regels als onder de nieuwe regels geldt dat de werknemer het verlof binnen vier weken moet opnemen. Een verschil is wel dat het huidige kraamverlof ingaat op de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont. Bevalt de moeder in het ziekenhuis, dan start het kraamverlof pas als de baby naar huis mag. Bij het geboorteverlof wijzigt dit. Het verlof gaat dan direct in na de dag van de bevalling. Op de dag van de bevalling zelf heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof.
Een ander verschil ten opzichte van de huidige situatie is dat een werknemer straks geen recht heeft op een voorschot van zijn ouderschapsverlof van drie dagen dat hij aansluitend aan het kraamverlof kan opnemen.

Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof naar zes weken

Door de invoering van de WIEG hebben werknemers per 1 januari 2019 ook langer recht op adoptie- of pleegzorgverlof, namelijk zes weken. Op dit moment is het adoptie- en pleegzorgverlof nog vier weken. Tijdens dit verlof hebben werknemers recht op een uitkering van 100% van het dagloon (tot maximaal het maximumdagloon). Werknemers kunnen het adoptie- en pleegzorgverlof opnemen vanaf vier weken voor de eerste dag dat het kind in het gezin wordt opgenomen tot 22 weken daarna. De werknemer hoeft dit verlof niet aaneengesloten op te nemen, maar kan het ook spreiden over de 26 weken. Dit is nu al zo en wijzigt door de WIEG niet.