Wetsvoorstel voor geboorteverlof naar Tweede Kamer

15 juni 2018 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor langer verlof na de geboorte van een kind ontvangen. Bedoeling is om al per 1 januari 2019 het kraamverlof te vervangen door het nieuwe geboorteverlof.

Het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof (WIEG) introduceert een ‘nieuwe’ verlofvorm: het (aanvullend) geboorteverlof. Deze komt in de plaats van het huidige kraamverlof. De werknemer van wie de partner is bevallen, krijgt recht op een verlof van eenmaal de arbeidsduur per week, met 100% loondoorbetaling. Na de opname van dit verlof kan de werknemer in het half jaar na de bevalling ook nog een aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullende geboorteverlof duurt maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week van de werknemer. Hij ontvangt dan van UWV een uitkering van 70% van zijn dagloon, tot 70% van het maximumdagloon. Daarnaast breidt de WIEG het adoptie- en pleegzorgverlof uit naar zes weken.

WIEG minder interessant voor laagverdieners

Begin dit jaar publiceerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het concept-wetsvoorstel ter consultatie. Daarna ging het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. De Raad van State geeft in zijn advies aan de uitbreiding van het verlof na de geboorte van een kind begrijpelijk te vinden, maar de Raad spreekt wel zijn zorgen uit over het aanvullende geboorteverlof. Werknemers met een laag inkomen kunnen door de hoogte van de uitkering (70% van het dagloon) tijdens het verlof onder het sociaal minimum komen. Het gaat weliswaar om een kleine groep werknemers en zij kunnen de teruggang in inkomen beperken door het verlof te spreiden, maar voor elke groep werknemers zou de regeling aantrekkelijk en dus effectief moeten zijn.

Geboorteverlof geldt al vanaf 1 januari 2019

Ook werkgeversorganisaties hadden kritiek, omdat het wetsvoorstel hoge financiële lasten voor werkgevers met zich meebrengt. Minister Koolmees wees toen naar het totaalplaatje: andere wetsvoorstellen zullen juist voor minder kosten zorgen. De verwachting is dat een meerderheid van de Tweede Kamer voor invoering van de WIEG zal zijn. Gaat de Tweede Kamer inderdaad akkoord, dan moet ook de Eerste Kamer nog stemmen. Doel is om per 1 januari 2019 het geboorteverlof en het langere adoptieverlof in te voeren, en per 1 juli 2020 het aanvullend geboorteverlof.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking