Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

De wetgever heeft voorzien in drie verlofvormen, specifiek voor ouders die werken: het geboorteverlof, het aanvullende geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Iedere verlofvorm kent zijn eigen regels en voorschriften. Deze toolbox helpt u bij een goede organisatie van alle drie de regelingen binnen uw organisatie. Zo weet zowel de werkgever als de werknemer precies waar hij aan toe is.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo

  Zorg voor een goede regeling voor werknemers met kinderen

  Met deze toolbox zorgt u ervoor dat het geboorte- en ouderschapsverlof goed geregeld is voor de organisatie én voor werknemers die een kindje hebben gekregen. Zodra een kindje op de wereld is gezet, hebben de ouders er een belangrijke zorgtaak bij. Om voldoende tijd voor de zorg voor kinderen mogelijk te maken, is er geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof.

 • 2

  Geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof regelen

  Wat is het verschil tussen vakantie en verlof?

  Vraag & Antwoord Verlofregelingen Publicatiedatum: 17-07-2019

  Vakantie en verlof: veel mensen weten niet precies wat het verschil tussen deze twee begrippen is. Toch is het onderscheid van groot belang. Verlof is namelijk niet altijd betaald, vakantie wordt niet altijd opgebouwd en het is niet altijd de werknemer die bepaalt of hij – of dat nu vanwege verlof of vakantie is – vrij heeft. Wat is nu precies het verschil tussen vakantie en verlof?


  Voorbeeld verlofregeling

  Tool Verlofregelingen Publicatiedatum: 08-11-2022

  Met deze voorbeeldregeling maakt u snel een verlofregeling voor uw personeelshandboek.


  Loondoorbetaling bij verlof

  Infographic Verlofregelingen Publicatiedatum: 22-09-2022

  Een werknemer kan gebruikmaken van verschillende verlofvormen. Hij heeft niet bij elk type verlof recht op (volledige) loondoorbetaling.


  Loods uw werkneemster door haar zwangerschap

  Toolbox Zwangerschap Publicatiedatum: 27-12-2022

  Als een werkneemster aangeeft dat ze in verwachting is, krijgt de werkgever er in één klap een aantal verantwoordelijkheden bij. Zwangere werkneemsters zijn immers extra kwetsbaar. En ook na de geboorte van de baby zijn er nog bijzondere regels. Met deze toolbox weet u wat er allemaal om de hoek komt kijken tijdens de zwangerschap van een werkneemster.


  Mogen we gegevens over het kind van een werknemer bewaren?

  Vraag & Antwoord Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Publicatiedatum: 22-07-2019

  Als een werknemer een kind krijgt, wat moeten we dan doen met de gegevens die we daarover ontvangen? Mogen we die bewaren of niet?


  Opzegverboden: wanneer mag u niet zonder meer ontslaan?

  Verdiepingsartikel Opzegverboden Publicatiedatum: 02-07-2020

  Het kan zijn dat u het dienstverband met een werknemer wil beëindigen. Misschien omdat hij niet goed functioneert of omdat hij boventallig wordt door bedrijfseconomische- of organisatorische veranderingen in uw organisatie. De wet bepaalt echter dat u een werknemer niet altijd zomaar mag ontslaan. Er kan namelijk sprake zijn van een opzegverbod. Maar wat houdt dat in en hoe gaat u hiermee om?


 • 3

  Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

  De gevolgen van de Wet invoering extra geboorteverlof in de praktijk

  Verdiepingsartikel Verlofregelingen Publicatiedatum: 29-01-2019

  De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is afgehamerd. Dat betekent dat werknemers van wie de partner een kind krijgt na de bevalling sinds 1 januari 2019 geen recht meer hebben op 2 dagen betaald kraamverlof, maar op 1 werkweek aan betaald geboorteverlof. Per 1 juli 2020 komt daar nog het recht op 5 werkweken aanvullend geboorteverlof bovenop. Wat betekent dit voor uw organisatie?


  Zes werkweken verlof na bevalling partner

  Tool Geboorteverlof Publicatiedatum: 29-04-2021

  Werknemers van wie de partner is bevallen van een kind, hebben recht op geboorteverlof én op aanvullend geboorteverlof.


  Aanvraagformulier (aanvullend) geboorteverlof

  Tool Geboorteverlof Publicatiedatum: 02-11-2020

  Laat uw werknemer dit kant-en-klare aanvraagformulier gebruiken voor het aanvragen van (aanvullend) geboorteverlof.


  Bevestiging (aanvullend) geboorteverlof toekennen

  Tool Wet arbeid en zorg (WAZO) Publicatiedatum: 01-09-2020

  Met deze maatwerkbrief bevestigt u snel en eenvoudig het (aanvullend) geboorteverlof


  Kan werknemer geboorteverlof spreiden?

  Vraag & Antwoord Geboorteverlof Publicatiedatum: 08-12-2021

  De vrouw van een werknemer is bevallen en daarom wil hij kraamverlof opnemen. Kunt u mij vertellen of hij de verlofdagen aaneengesloten moet opnemen of dat hij de dagen kan spreiden over een langere periode?


  Bouwt een werknemer tijdens geboorteverlof ook vakantiedagen op?

  Vraag & Antwoord Geboorteverlof Publicatiedatum: 02-08-2022

  Bouwt een werknemer tijdens de opname van geboorteverlof ook vakantiedagen op?


  Geboorteverlof telt niet mee voor 30%-regeling

  Nieuws 30%-regeling Publicatiedatum: 12-11-2020

  Een verlaging van het inkomen door het opnemen van het aanvullend geboorteverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof mag de werkgever buiten beschouwing laten bij de toepassing van de salarisnorm van de 30%-regeling. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd.


  Aanvullend geboorteverlof en de WW-premie

  Nieuws Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 14-09-2020

  Moet een werkgever de hoge of de lage WW-premie toepassen op het loon van de werknemer die geboorteverlof opneemt? En hoe zit dat met de uitkering van UWV voor het aanvullend geboorteverlof? De Belastingdienst publiceerde onlangs een handreiking met uitleg.


 • 4

  Meer over aanvullend geboorteverlof

  Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

  Verdiepingsartikel Geboorteverlof Publicatiedatum: 02-08-2022

  Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van maximaal één keer de arbeidsduur per week. Per 1 juli 2020 is hier het aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur bijgekomen. Voor dit verlof kunt u voor uw werknemer bij UWV een uitkering aanvragen. Hoe ziet deze regeling er precies uit?


  Wijziging periode aanvullend geboorteverlof

  Tool Wet arbeid en zorg (WAZO) Publicatiedatum: 01-09-2020

  Met deze maatwerkbrief bevestigt u snel en eenvoudig de gewijzigde periode voor opname van het aanvullende geboorteverlof.


  Recht op vakantiegeld bij aanvullend geboorteverlof?

  Vraag & Antwoord Geboorteverlof Publicatiedatum: 25-08-2022

  We vragen ons af of we voor een werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt over de UWV-uitkering vakantiegeld moeten reserveren? Het lijkt er dan op dat de werknemer dubbel recht heeft op vakantiegeld. Is dat wel de bedoeling?


  Opbouw van adv-dagen tijdens aanvullend geboorteverlof

  Nieuws Geboorteverlof Publicatiedatum: 05-11-2020

  De werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt, blijft tijdens zijn verlof wettelijke vakantiedagen opbouwen. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen en adv-dagen tijdens het verlof moeten de werkgever en werknemer aparte afspraken maken.


  Loopt de pensioenopbouw door tijdens aanvullend geboorteverlof?

  Vraag & Antwoord Geboorteverlof Publicatiedatum: 07-01-2021

  Sinds juli 2020 kunnen werknemers door de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen na de bevalling van hun partner. Blijft tijdens dit verlof de pensioenopbouw doorlopen en wie financiert de pensioenpremie?


  Aanvullend geboorteverlof in de loonaangifte

  Infographic Geboorteverlof Publicatiedatum: 21-04-2020

  Per 1 juli 2020 geldt het aanvullend geboorteverlof. Werknemers kunnen daardoor in het halfjaar nadat hun partner is bevallen maximaal vijf weken extra (onbetaald) verlof opnemen na het geboorteverlof. Zij krijgen in die periode een uitkering van UWV. De werkgever moet zorgen voor een goede verwerking van dit verlof in de aangifte loonheffingen.


 • 5

  Alles over ouderschapsverlof

  Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

  Verdiepingsartikel Ouderschapsverlof Publicatiedatum: 29-09-2022

  Een werknemer met een kind tot 8 jaar oud kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor een gedeelte van zijn arbeidsduur verlof op, om de zorg voor het kind beter te kunnen combineren met het werk. Sinds 2 augustus 2022 is een deel van het ouderschapsverlof betaald. Wat moet u allemaal weten over deze verlofvorm?


  Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof

  Verdiepingsartikel Ouderschapsverlof Publicatiedatum: 02-08-2022

  Na een geboorte is het goed als de ouders en het kindje veel tijd met elkaar doorbrengen. In de praktijk ging de partner van degene die bevallen was vaak snel weer aan het werk. Het aantal betaalde verlofdagen was immers beperkt en er moet toch brood op de plank komen. Sinds 2 augustus 2022 is dit anders. De Wet betaald ouderschapsverlof is toen ingegaan. Lees alles over deze wijzigingen in dit verdiepingsartikel.


  Betaald ouderschapsverlof voor elk kind bij meerling

  Nieuws Ouderschapsverlof Publicatiedatum: 14-04-2022

  Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking en kunnen werknemers voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering ontvangen van UWV. Bij de geboorte van een meerling kan dit zelfs een veelvoud van 9 weken zijn.


  Mogen twee werknemers die samen een kind hebben, tegelijk ouderschapsverlof opnemen?

  Vraag & Antwoord Ouderschapsverlof Publicatiedatum: 19-06-2020

  Twee werknemers hebben samen een zoontje en willen nu voor dezelfde periode ouderschapsverlof opnemen. Hebben zij hier allebei recht op?


  Moet de werknemer zijn verzoek om ouderschapsverlof motiveren?

  Vraag & Antwoord Ouderschapsverlof Publicatiedatum: 22-07-2019

  Wij ontvingen onlangs een verzoek voor het opnemen van ouderschapsverlof, maar zonder motivatie. Is die niet verplicht?


  Aanvraagformulier ouderschapsverlof

  Tool Ouderschapsverlof Publicatiedatum: 21-02-2022

  Laat uw werknemer dit kant-en-klare aanvraagformulier gebruiken voor het aanvragen van ouderschapsverlof.


  Bevestiging ouderschapsverlof toekennen

  Tool Ouderschapsverlof Publicatiedatum: 21-02-2022

  Gebruik deze maatwerkbrief om het aangevraagde ouderschapsverlof te bevestigen.


 • 6

  Meer informatie

  Verlofregelingen en vakantiewetgeving

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Iedere organisatie met personeel heeft te maken met vakantie en diverse andere soorten verlof. Door de vele regels zorgt dit voor veel onduidelijkheid. Wanneer heeft een medewerker precies recht op verlof en is dit dan betaald of onbetaald? Tijdens de training Verlofregelingen en vakantiewetgeving leert u de verschillende procedures die bij deze verlofregelingen horen.