Bouwt een werknemer tijdens geboorteverlof ook vakantiedagen op?

24 juli 2019

Bouwt een werknemer tijdens de opname van geboorteverlof ook vakantiedagen op?

Het geboorteverlof duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur van een werknemer. Werkt de werknemer 40 uur per week, dan kan hij na de bevalling van zijn partner veertig uur geboorteverlof opnemen. Tijdens deze 5 dagen verlof heeft de werknemer recht op volledige loondoorbetaling. Dat betekent dat de opbouw van vakantie-uren ook gewoon op dezelfde manier doorgaat. U hoeft daar niets voor te wijzigen.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 wordt de geboorteverlofregeling uitgebreid. Werknemers mogen dan na opname van het geboorteverlof ook nog aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof duurt maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. De hiervoor genoemde werknemer die 40 uur per week werkt, kan dan door het geboorteverlof én aanvullend geboorteverlof in totaal 6 weken verlof nemen. Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer géén wettelijk recht op volledige loondoorbetaling. UWV betaalt de werknemer een uitkering. Maar ook dit heeft geen gevolgen voor de vakantieopbouw. In de wet wordt namelijk vastgelegd dat een werknemer tijdens het ontvangen van de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aanspraak op vakantie blijft verwerven, net als tijdens ziektedagen.Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.