Hoe verwerken we de uitkering aanvullend geboorteverlof in de aangifte?

1 oktober 2020

Hoe verwerken we de uitkering voor aanvullend geboorteverlof in de aangifte in dezelfde inkomstenverhouding als het loon met een hoge WW-premie?

Voor de uitkering voor aanvullend geboorteverlof die u van UWV ontvangt en doorbetaalt aan de werknemer geldt de lage WW-premie. U kiest er dus voor om deze uitkering in de loonaangifte te verwerken in dezelfde inkomstenverhouding (IKV) als het loon van de werknemer waarvoor de hoge WW-premie geldt. U moet dat doen in de aangifte(n) over het tijdvak van het genietingsmoment(en).

Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode

Omdat u de uitkering aangeeft in dezelfde IKV als het loon, gebruikt u de ‘Code soort inkomstenverhouding/inkomenscode’ die voor het loon geldt. Verder geldt dat (alleen) als het loon en de uitkering samen – en een eventuele aanvulling die u betaalt – in een aangiftetijdvak lager is dan het overeengekomen loon, u de rubriek ‘Code incidentele inkomstenvermindering’ moet invullen: met ‘G’ (aanvullend geboorteverlof).

Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf hoog

Qua WW-premie telt u de grondslagaanwas voor zowel de hoge als de lage premie bij elkaar op en vermeldt dit totaal in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf hoog’, omdat het loon hier leidend is.

U berekent de verschuldigde WW-premie apart volgens het hoge percentage over (de aanwas van) het loon en het lage percentage over (de aanwas van) de uitkering. U neemt het totaalbedrag op in de rubriek ‘Premie Awf hoog’.

Uitkering voor aanvullend geboorteverlof en het loon apart

Als u een aanvulling op de uitkering voor aanvullend geboorteverlof betaalt, geldt hiervoor net als voor het reguliere loon de hoge WW-premie. Let op dat als u hiermee het loon aanvult tot 100%, u de rubriek ‘Code incidentele inkomstenvermindering’ niet moet invullen!

Let verder op dat uw werkwijze per 2022 niet meer is toegestaan. U bent dan verplicht om de uitkering voor aanvullend geboorteverlof en het loon in aparte inkomstenverhoudingen te verwerken.