Vakantiebijslag reserveren bij aanvullend geboorteverlof?

8 april 2021

We vragen ons af of we voor een werknemer die aanvullend geboorteverlof opneemt over de UWV-uitkering vakantiebijslag reserveren? Het lijkt er dan op dat de werknemer dubbel recht heeft op vakantiebijslag. Is dat wel de bedoeling?

Sinds 1 juli 2020 kan een werknemer aanvullend geboorteverlof opnemen van maximaal vijfmaal het aantal arbeids-uren per week. Hij moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte en eerst het geboorteverlof hebben opgenomen.

Onduidelijk

Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de werknemer geen salaris, maar een uitkering van UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van zijn dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). U vraagt namens de werknemer de uitkering aan bij UWV. Vervolgens betaalt UWV de uitkering aan u, of rechtstreeks aan de werknemer als hiervoor is gekozen in de aanvraag.

Rond de vakantiebijslag is in dat geval iets onduidelijk. In situaties waarbij UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt, lijkt het alsof de werknemer dubbel recht heeft op vakantiebijslag. UWV berekent het dagloon immers op basis van het sociaalverzekeringsloon (sv-loon). Het sv-loon is al het loon van de werknemer, waaronder vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand en ploegentoeslag. Bij de dagloonberekening houdt UWV dus al rekening met vakantiebijslag.

Maar bij de invoering van het aanvullend geboorteverlof is in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag toegevoegd dat de werknemer recht heeft op vakantiebijslag over de uitkering, voor rekening van de werkgever.

Verrekenen vakantiebijslag

De afdeling publieksinformatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft hierover desgevraagd het volgende aan.

Een werknemer heeft recht op vakantiebijslag over zijn uitkering. UWV verstrekt de uitkering inclusief vakantiebijslag, maar betaalt de uitkering aan uw organisatie uit. U moet de uitkering dan inclusief vakantiebijslag doorbetalen aan de werknemer, maar het kan ook zo zijn dat u het loon doorbetaalt en de UWV-uitkering (met vakantiebijslag) ter compensatie zelf houdt.

In dat geval moet u de vakantiebijslag gewoon doorbetalen of reserveren voor een jaarlijkse uitbetaling. Volgens het ministerie is deze wetgeving bedoeld om te voorkomen dat de werknemer helemaal geen vakantiebijslag krijgt. Volgens de wet moet de aanvraag altijd via de werkgever gebeuren en daar is het één en ander op toegesneden.

In de praktijk kan UWV ook rechtstreeks aan de werknemer betalen. U hoeft dan geen vakantiebijslag te betalen als UWV dat al heeft gedaan. Zo’n aanvraag wijkt dan af en daar is in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geen rekening mee gehouden. Het ministerie gaat er niet van uit dat een werknemer die al vakantiebijslag via UWV heeft ontvangen naar de rechter stapt als u hem niet ook nog eens vakantiebijslag betaalt.

Schoonheidsfoutje

Het lijkt erop dat er een ‘schoonheidsfoutje’ in de wet staat. Concluderend zijn er in de praktijk drie situaties denkbaar:

  1. U betaalt tijdens het aanvullend geboorteverlof het loon door. De uitkering van UWV verwerkt u in de administratie. Over het betaalde loon wordt vakantiebijslag gereserveerd.
  2. U zet de loonbetaling stop. U betaalt de UWV-uitkering aan de werknemer. Over het betaalde loon (dus exclusief de periode van aanvullend geboorteverlof) reserveert u vakantiebijslag.
  3. U zet de loonbetaling stop. UWV betaalt de uitkering rechtstreeks aan de werknemer. Over het betaalde loon (dat is dus exclusief de periode van aanvullend geboorteverlof) reserveert u vakantiebijslag.


Meer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.