Begrotingsakkoord: loon dga aangepast

In het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP is afgesproken dat de doelmatigheidsmarge van de gebruikelijkloonregeling wordt aangepast. Nu mag u als dga in sommige gevallen een korting van 30% toepassen op uw gebruikelijk loon voor de vaststelling van het loon voor de loonheffing. Dit percentage zal de komende jaren omlaag gaan.

15 oktober 2013 | Door redactie

Als onderdeel van het pakket aan bezuinigingsmaatregelen wil het kabinet vanaf 2015 jaarlijks € 150 miljoen ophalen door de doelmatigheidsmarge op het gebruikelijk loon te verlagen. Hierdoor kunt u uzelf als dga straks niet langer een loon voor de loonheffingspremies toekennen dat 30% afwijkt van het gebruikelijk loon omdat het percentage van 30% omlaag gaat. Als gevolg hiervan gaat u dus ook meer loonheffing betalen.

Percentage nog onbekend

In het begrotingsakkoord zijn nog geen nieuwe percentages genoemd. De verwachting is dat deze marge jaarlijks aangepast zal worden om de gewenste € 150 miljoen te kunnen behalen. Het Centraal Planbureau gaat het Begrotingsakkoord nog doorrekenen.Op dit moment verkeert u als dga dus nog in onzekerheid. De commissie Van Dijkhuizen, die aanbevelingen heeft gedaan over de hervorming van de inkomstenbelasting, stelde onlangs nog dat de doelmatigheidsmarge op 10% gesteld zou moeten worden. Dit zou de overheid ongeveer € 1 miljard per jaar op moeten leveren.

Meer loonheffing betalen

Volgens de huidige regels mag het loon van aanmerkelijkbelanghouders tot 30% afwijken van het loon dat gebruikelijk is voor iemand in loondienst in vergelijkbare functies. In 2013 is uw gebruikelijk loon vastgesteld op minimaal € 43.000.