Begrotingsakkoord: loon dga aangepast

15 oktober 2013 | Door redactie

In het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP is afgesproken dat de doelmatigheidsmarge van de gebruikelijkloonregeling wordt aangepast. Nu mag u als dga in sommige gevallen een korting van 30% toepassen op uw gebruikelijk loon voor de vaststelling van het loon voor de loonheffing. Dit percentage zal de komende jaren omlaag gaan.

Als onderdeel van het pakket aan bezuinigingsmaatregelen wil het kabinet vanaf 2015 jaarlijks € 150 miljoen ophalen door de doelmatigheidsmarge op het gebruikelijk loon te verlagen. Hierdoor kunt u uzelf als dga straks niet langer een loon voor de loonheffingspremies toekennen dat 30% afwijkt van het gebruikelijk loon omdat het percentage van 30% omlaag gaat. Als gevolg hiervan gaat u dus ook meer loonheffing betalen.

Percentage nog onbekend

In het begrotingsakkoord zijn nog geen nieuwe percentages genoemd. De verwachting is dat deze marge jaarlijks aangepast zal worden om de gewenste € 150 miljoen te kunnen behalen. Het Centraal Planbureau gaat het Begrotingsakkoord nog doorrekenen.Op dit moment verkeert u als dga dus nog in onzekerheid. De commissie Van Dijkhuizen, die aanbevelingen heeft gedaan over de hervorming van de inkomstenbelasting, stelde onlangs nog dat de doelmatigheidsmarge op 10% gesteld zou moeten worden. Dit zou de overheid ongeveer € 1 miljard per jaar op moeten leveren.

Meer loonheffing betalen

Volgens de huidige regels mag het loon van aanmerkelijkbelanghouders tot 30% afwijken van het loon dat gebruikelijk is voor iemand in loondienst in vergelijkbare functies. In 2013 is uw gebruikelijk loon vastgesteld op minimaal € 43.000.