Crisismaatregel gebruikelijk loon stopt

9 december 2010 | Door redactie

U mag uw gebruikelijk loon in 2011 niet meer op eigen initiatief verlagen ten opzichte van 2008 als de omzet van uw bv tegenvalt. De tijdelijke crisismaatregel die dat in 2009 en 2010 mogelijk maakte, stopt vooralsnog namelijk per 1 januari 2011. Kunt u vanaf 2011 aannemelijk maken aan de inspecteur dat uw gebruikelijk loon lager is dan € 41.000, dan blijft dat wel mogelijk.

Als aanmerkelijkbelanghouder in uw onderneming heeft u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Dit houdt in dat de Belastingdienst vindt dat u een loon zou moeten ontvangen dat overeenkomt met het niveau en de duur van de arbeid die u in uw onderneming heeft gestopt. Het kan hierbij gaan om een bedrag dat u daadwerkelijk heeft ontvangen, maar ook om een fictief bedrag waarover uw onderneming belasting over moet betalen. Dit loon moet in principe minimaal € 41.000 zijn. Als uw onderneming getroffen is door de crisis, mocht u in 2009 en 2010 onder bepaalde voorwaarden uw gebruikelijk loon lager vaststellen ten opzichte van 2008.

Verlaging via inspecteur kan nog steeds

De toegestane verlaging kon u dan als volgt berekenen:

  • Gebruikelijk loon 2009 = A x B/C
  • Gebruikelijk loon 2010 = A x D/C

Hierbij geldt: A = uw gebruikelijk loon over 2008, B = de omzet over het 1e kalenderhalfjaar van 2009, C = de omzet over het 1e kalenderhalfjaar van 2008, D = de omzet over het 1e kalenderhalfjaar van 2010. Vond u dat uw gebruikelijk loon over 2009 en 2010 lager moest uitvallen, dan kon u dat bij de inspecteur aannemelijk proberen te maken. Deze mogelijkheid blijft gewoon bestaan in 2011.