‘Dga gelijktrekken met IB-ondernemer’

19 juni 2013 | Door redactie

Commissie Van Dijkhuizen heeft in een eindrapport een voorstel gedaan aan het kabinet om het huidige belastingstelsel op bepaalde punten te verbeteren, zodat de inkomstenbelasting eenvoudiger, solider en fraudebestendiger wordt. In hoeverre het kabinet deze voorstellen daadwerkelijk overneemt, zal blijken uit onder meer de Miljoenennota 2014.

Voor u als dga zal het een en ander moeten veranderen, zo blijkt uit het rapport. Momenteel wordt u op vier verschillende vlakken belast: als werknemer in box 1, vergelijkbaar met een IB-ondernemer in box 1, als aanmerkelijkbelanghouder in box 2 en eventueel uw persoonlijke vermogen in box 3. Hierin moet meer evenwicht komen. Zo kan er sprake zijn van uitstel van belasting via box 2, dus over de dividend die u krijgt uitgekeerd. De Commissie stelt voor om dit te voorkomen door in box 2 een jaarlijks forfaitair rendementsheffing zoals in box 3 in te voeren en het tarief te verlagen naar 22%. De hoogte van het forfairair rendement kan gekoppeld worden aan die van box 3. Zo moet uw belasting gelijkwaardiger worden aan die van de IB-ondernemer, die voor zowel zijn winst als zijn arbeidsbeloning wordt belast in box 1 in tegenstelling tot u.

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

Momenteel moet u zich bij de bepaling van uw loon houden aan de regels van de gebruikelijkloonregeling. Er geldt een minimum van € 43.000, tenzij u een lager loon aannemelijk kunt maken. Is juist een hoger loon gebruikelijk (gelijk aan loon van meestverdienende werknemer of vergelijkbare functie), dan mag u niet meer dan 30% afwijken van dit bedrag voor de bepaling van uw loon. De Commissie wil deze zogenoemde doelmatigheidsmarge verlagen naar 10%.

Verlenging eerste schijf

Een ander opvallend punt uit het rapport is de verlenging van de eerste schijf in box 1 van de inkomstenbelasting naar € 62.500. Hierover zou u dan 37% belasting moeten betalen. Voor uw inkomen daarboven moet een belastingtarief van 49% gaan gelden. Het huidige systeem van vier schijven verdwijnt hiermee. Op termijn moeten deze tarieven zelfs verder verlaagd worden naar 34% en 46%. Daarbij moet de algemene heffingskorting verhoogd worden met € 300 en de arbeidskorting met € 400.

Kleiner forfait in box 3

In box 3 geldt momenteel een forfaitair rendement van 4% waarover u 30% belasting betaalt. Dit forfaitaire rendement zou volgens de Commissie niet meer reëel zijn. Deze moet gekoppeld worden aan de nominale rente op spaarrekeningen en elk jaar vastgesteld moeten worden op basis van de gemiddelde rentevergoeding op spaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar. Voor 2014 zou dit een forfaitair rendement van 2,4% opleveren, maar eerst zal het dalen naar 3%. De Commissie pleit er ook voor om de eigen woning over te hevelen van box 1 naar box 3.

In het volgende nummer van BV Rendement leest u meer over het rapport van Commissie Van Dijkhuizen, onder andere over de plannen voor de toeslagen en de BTW.