Dga moet in 2014 minstens € 44.000 verdienen

27 december 2013 | Door redactie

Het gebruikelijk loon stijgt per 2014 naar € 44.000 per jaar. Dit is van belang als de directeur van uw onderneming ook aandelen in de onderneming heeft. Dan is namelijk de zogenoemde gebruikelijkloonregeling op hem van toepassing.

Een directeur met een aanmerkelijk belang in de onderneming moet een loon krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn werk. Bovendien mag zijn loon in 2014 niet lager uitvallen dan € 44.000 per jaar. Nu is dat nog € 43.000. Bij het bepalen van het gebruikelijk loon gaat u uit van het kolom-14-loon van de loonstaat. Krijgt de directeur-grootaandeelhouder (dga) een lager loon, dan moet u het verschil als fictief loon in de administratie verwerken en daarover loonheffingen berekenen.

Lager loon moet u aannemelijk maken

In sommige situaties mag het loon van de dga afwijken van deze gebruikelijkloongrens. Als u aannemelijk kunt maken dat voor zijn werkzaamheden een loon lager dan € 44.000 gebruikelijk is, mag u dit lagere loon uitkeren.
Hetzelfde geldt voor een loon hoger dan € 44.000. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gangbaar is, wordt het loon van de dga in 2014 gelijkgesteld aan 70% van het hogere gebruikelijke loon met een ondergrens van € 44.000 óf aan het loon van de meestverdienende werknemer in de onderneming.

Aandeelhouder met minstens 5% van de aandelen

Het gebruikelijk loon is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Daarvan is sprake als de dga of zijn partner:

  • minstens 5% van de aandelen van de vennootschap bezit;
  • minstens 5% rechten heeft om aandelen te kopen; of
  • minstens 5% winstbewijzen of stemrecht heeft.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gebruikelijkloonregeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!