Gebruikelijk loon geen reden voor ondernemer

1 september 2016 | Door redactie

Ondernemers kunnen tot op zekere hoogte zelf hun salaris vaststellen en uitkeren. In 2015 verdienden zij gemiddeld ongeveer € 70.000 bruto. Zij verwachten dat hun inkomen in 2016 verder zal stijgen.

Ondernemersplatform Sprout deed onderzoek onder ruim 500 Nederlandse ondernemers. Onder de ondernemers die meededen aan het onderzoek, is een fors verschil in inkomen te zien tussen ondernemers zonder en ondernemers met personeel. Deze eerste groep verdient maandelijks gemiddeld € 45.000 bruto, de tweede groep € 80.000 bruto.

Gebruikelijkloonregeling en bedrijfsresultaat van belang

Ondernemers die een aanmerkelijk belang hebben in de onderneming waarin zij werkzaam zijn, krijgen in elk geval te maken met de gebruikelijkloonregeling. In 2016 bedraagt het door de fiscus vastgestelde gebruikelijk loon € 44.000. Van de ondervraagde ondernemers geeft echter slechts 13% aan zijn of haar inkomen van de gebruikelijkloonregeling te laten afhangen. Wat het bedrijfsresultaat toelaat, noemt 81.7% als belangrijkste overweging. Daarnaast geeft 7% aan in overleg met de fiscus van het gebruikelijk loon af te wijken, en 7.8% keert zichzelf eenzelfde bedrag uit als collega-ondernemers.