Gebruikelijk loon geldt ook voor parttimer

2 oktober 2015 | Door redactie

Werkt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) slechts parttime voor uw bv, dan geldt toch het volledige gebruikelijk loon als u essentiële werkzaamheden voor uw bv verricht. Dit blijkt uit een recente zaak van Gerechtshof Amsterdam.

In deze rechtszaak ging het om een dga die met zijn bv een uitzendbureau dreef. De dga werkte slechts parttime; hij was al jaren arbeidsongeschikt en werkte gemiddeld slechts vijf uur per week. Het meeste werk werd gedaan door zijn vrouw, die zelf geen aandeelhouder van de bv was. De dga kreeg weliswaar betaald, maar dit bedrag bleef ver achter bij het gebruikelijk loon. Zijn vrouw ontving wel een loon dat in de buurt kwam van het gebruikelijk loon. De Belastingdienst vond echter dat de dga zelf ook het gebruikelijk loon moest verdienen. De bv stapte naar de rechter .

Dga vervulde geen ondergeschikte rol in de bv

Uiteindelijk kwam de zaak na terugverwijzing door de Hoge Raad bij Gerechtshof Amsterdam terecht.  Daar gaf de bv opnieuw aan dat de parttime werkende dga niet in aanmerking kwam voor het volledig gebruikelijk loon. Maar het gerechtshof had een andere kijk op de zaak. Volgens de rechter werkte de dga weliswaar parttime, maar vervulde hij geen ondergeschikte rol in de bv. De dga beschikte over deskundigheid die zijn vrouw niet had en verrichtte zo essentiële en leidinggevende werkzaamheden voor de bv. Daarom moest aan de dga toch, ondanks dat de werkzaamheden geen volledige werkweek besloegen, een volledig gebruikelijk loon worden toegekend. Het feitelijke aantal gewerkte uren maakte in dit geval niet uit.

Gebruikelijk loon alleen bij aanmerkelijkbelanghouder

De Hoge Raad oordeelde eerder in deze zaak dat het gebruikelijk loon alleen van toepassing was op de aanmerkelijkbelanghouder. Het maakte in deze zaak niet uit dat de echtgenote van de dga wel bijna het gebruikelijk loon verdiende en dat het ging om een huwelijk in gemeenschap van goederen. Gerechtshof Amsterdam moest de zaak daarom opnieuw beoordelen.
Gerechtshof Amsterdam, 9 juli 2015, ECLI (verkort): 3692