Gebruikelijk loon in 2016 ongewijzigd: € 44.000

22 december 2015 | Door redactie

Uit de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 blijkt dat het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders in 2016 € 44.000 bedraagt. Het gebruikelijk loon blijft dus ongewijzigd ten opzichte van 2015.

Het gebruikelijk loon is al in 2014 gestegen naar € 44.000 en is sinds die tijd dus op hetzelfde niveau gebleven. Ook in 2016 moet een werknemer met een aanmerkelijk belang in de onderneming waar hij werkt zichzelf minimaal € 44.000 betalen. De directeur-grootaandeelhouder (dga) mag weliswaar afwijken van dit bedrag, maar dan moet hij aannemelijk kunnen maken dat bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen dga is, een lager loon gebruikelijk is.

Nieuwe regels sociale verzekeringsplicht

De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 (pdf) bevat verder de al eerder aangekondigde nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. De fiscus stelt op basis van deze regeling vast of een dga ook verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De regeling moest nog worden aangepast aan de nieuwe flex-bv.