Gebruikelijk loon omlaag door de WKR?

18 februari 2015 | Door redactie

Uw gebruikelijk loon kan waarschijnlijk aanzienlijk omlaag als u van uw bv verschillende onbelaste vergoedingen en verstrekkingen ontvangt. Deze vergoedingen en verstrekkingen tellen namelijk mee voor uw gebruikelijk loon, waardoor het belastbare deel van uw loon lager wordt.

Voor zakelijke reis-, verblijfs- en studiekosten geldt onder de WKR een gerichte vrijstelling.  Dit betekent dat uw bv deze onbelast aan u mag verstrekken. Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen gold dat deze onbelaste vergoedingen niet tot uw gebruikelijk loon gerekend werden. Accountant BDO heeft echter laten weten dat de Belastingdienst aan hen heeft bevestigd dat deze onder de WKR wel tot uw gebruikelijk loon gerekend worden. Dit betekent dat uw belastbaar gebruikelijk loon flink omlaag kan.

Reiskosten schelen in de loonheffingen

Als u een gebruikelijk loon heeft van € 44.000, maar u krijgt van uw bv jaarlijks voor € 5.000 aan onbelaste kosten vergoed, bijvoorbeeld voor zakelijke reis-, verblijfs- of studiekosten waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, dan telt deze vergoeding mee voor uw gebruikelijk loon. Maar aangezien die € 5.000 onbelast is, blijft er een belastbaar loon over van € 39.000. Voor uw bv kan dit een flink voordeel opleveren bij de loonheffingen.

Kosten moeten natuurlijk wel aantoonbaar zakelijk zijn

Houd u er wel rekening mee dat de reiskosten die u maakt met een auto van de zaak niet onbelast zijn. U profiteert dus van een lager gebruikelijk loon als u voor ritten met uw privéauto € 0,19 per kilometer declareert bij uw bv en regelmatig etentjes of studiekosten declareert. Deze kosten moeten uiteraard wel aantoonbaar zakelijk zijn. Anders zal de fiscus deze alsnog tot het belastbare loon rekenen of moet u ze onderbrengen in de vrije ruimte. 

Dringende vragen over de gebruikelijkloonregeling of de WKR?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gebruikelijkloonregeling in combinatie met de WKR, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!