Gebruikelijk loon ook in 2021 baseren op lagere omzet

25 januari 2021 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die de omzet van hun onderneming fiks zien dalen door de coronacrisis mogen ook in 2021 een lager gebruikelijk loon hanteren. De rekenformule voor het dga-loon in 2021 is inmiddels bekendgemaakt.

Dga’s moeten in de loonaangifte een loon opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor hun werkzaamheden. Hoofdregel is dat dit gebruikelijk loon gelijk is aan het salaris van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’.

Rekenformule gebruikelijk loon in 2021

Bij het vaststellen van het gebruikelijk loon speelt de omzet van de onderneming op zich dus geen rol. Daardoor kan het zijn dat dga’s ook bij een gekelderde omzet een flink gebruikelijk loon moeten hanteren. Dat ‘knelt’, zo stelt het kabinet vast. In 2020 is er daarom een speciale regeling opgetuigd, waarbij dga’s hun gebruikelijk loon mogen baseren op de omzet. Die regeling is nu verlengd voor 2021, als onderdeel van de uitbreiding van de coronasteun.
Wel is er een extra voorwaarde, blijkt uit de Kamerbrief van het kabinet over de coronasteun. Alleen dga’s die hun omzet in 2021 met 30% of meer zien dalen in vergelijking met 2019 mogen de speciale regeling gebruiken. De Belastingdienst heeft inmiddels de rekenformule voor 2021 gepubliceerd, en die ziet er zo uit:

Gebruikelijk loon in 2021 = gebruikelijk loon over 2019 x (omzet exclusief BTW over heel 2021 / omzet exclusief BTW over heel 2019)

Daarmee verschilt de rekenformule dus met die uit 2020. Toen moesten dga’s de omzet over de eerste vier maanden van 2020 vergelijken met diezelfde periode in 2019.

Dividenduitkering mag niet stijgen

De voorwaarden uit de ‘oude’ regeling blijven ook in 2021 van kracht, aldus de fiscus:

  • Als de dga in werkelijkheid meer loon heeft ontvangen dan uit de formule zou volgen, geldt dat hogere loon voor de loonaangifte.
  • Het dividend of de rekening-courantschuld tussen dga en de bv mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • De dga moet rekenen met zuivere omzet. De invloed van ‘andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten’ moet buiten beschouwing blijven.

Het kabinet meldt in de Kamerbrief dat de overige voorwaarden ‘vergelijkbaar’ zullen zijn met de regeling in 2020. Vorig jaar konden dga’s de regeling namelijk toepassen zonder eerst vooroverleg (tool) te voeren met de inspecteur. Het lijkt er dus op dat dit in 2021 opnieuw zal kunnen, maar voor de bevestiging is het nog wachten op het nieuwe goedkeuringsbesluit van de staatssecretaris. Update 15-03-2021: Inmiddels is bevestigd dat dga's deze rekenformule ook in 2021 mogen toepassen zonder vooroverleg te voeren.