Gebruikelijk loon stijgt naar € 44.000 in 2014

13 december 2013 | Door redactie

Heeft u een aanmerkelijk belang in een bv en werkt u ook voor die bv, dan moet u rekening houden met het gebruikelijk loon. In de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 is opgenomen dat het gebruikelijk loon volgend jaar stijgt naar € 44.000.

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder een loon moet krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Dit jaar bedraagt dit loon minimaal € 43.000. Volgend jaar stijgt dat minimale bedrag dus met € 1.000 naar € 44.000. Het is onder voorwaarden mogelijk om van dat gebruikelijke loon af te wijken.

Hoger of lager gebruikelijk loon

Wilt u een lager loon toepassen, dan moet u aannemelijk maken dat dit gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Lukt dat niet, dan moet u toch uitgaan van het minimale bedrag van € 44.000 (in 2014).
Blijkt nu dat juist een hoger loon gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen, dan is het gebruikelijk loon het hoogst van de volgende bedragen: 70% van het hogere gebruikelijke loon of het loon van uw meestverdienende werknemer of die van een aan u verbonden vennootschap. Dit loon moet in 2014 dan wel minstens € 44.000 bedragen.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande regeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!