Gebruikelijk loon stijgt naar € 44.000 in 2014

Heeft u een aanmerkelijk belang in een bv en werkt u ook voor die bv, dan moet u rekening houden met het gebruikelijk loon. In de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 is opgenomen dat het gebruikelijk loon volgend jaar stijgt naar € 44.000.

13 december 2013 | Door redactie

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder een loon moet krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Dit jaar bedraagt dit loon minimaal € 43.000. Volgend jaar stijgt dat minimale bedrag dus met € 1.000 naar € 44.000. Het is onder voorwaarden mogelijk om van dat gebruikelijke loon af te wijken.

Hoger of lager gebruikelijk loon

Wilt u een lager loon toepassen, dan moet u aannemelijk maken dat dit gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Lukt dat niet, dan moet u toch uitgaan van het minimale bedrag van € 44.000 (in 2014).
Blijkt nu dat juist een hoger loon gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen, dan is het gebruikelijk loon het hoogst van de volgende bedragen: 70% van het hogere gebruikelijke loon of het loon van uw meestverdienende werknemer of die van een aan u verbonden vennootschap. Dit loon moet in 2014 dan wel minstens € 44.000 bedragen.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande regeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!