Gebruikelijk loon toepassen bij geldvergoeding

23 februari 2012 | Door redactie

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u werkzaamheden voor uw bv verrichten. Ontvangt u hiervoor een managementvergoeding dan heeft dat wel tot gevolg dat de gebruikelijk loonregeling van toepassing is. De rechtbank in Haarlem heeft dit recent bepaald.

In deze zaak ging het om een dga die 100% van de aandelen bezat in A bv en B bv. Bij A bv was de dga als directeur in loondienst. Bij B bv was hij niet in loondienst, maar deze bv ontving wel een managementvergoeding van een andere bv voor de werkzaamheden die de dga voor hen deed. De dga had ook nog een rekening-courantschuld bij A bv en B bv. In 2006 waren deze schulden opgelopen met ongeveer € 900.000 voor de schuld bij A bv en met ongeveer € 140.000 voor de schuld bij B bv. In zijn aangifte nam de dga geen gebruikelijk loon op. De inspecteur was het echter niet eens met de aangifte van de dga. Hij corrigeerde de aangifte door uit te gaan van een gebruikelijk loon en daarnaast merkte hij de toename van de rekening-courantschuld aan als uitdeling.

Betaling managementvergoeding

De rechtbank ging mee met de correctie van de fiscus. Uit de betaling van de managementvergoeding bleek namelijk dat de dga werkzaamheden voor B bv had verricht. De gebruikelijk loonregeling was op deze situatie van toepassing. Daarnaast mocht de inspecteur uitgaan van een uitdeling en deze belasten als regulier voordeel uit aanmerkelijk belang. De rente mocht de Belastingdienst daarbij niet meenemen, omdat de inspecteur niet aannemelijk gemaakt had dat de rente door de dga was ontvangen. De fiscus kreeg dus gelijk in deze zaak.
Rechtbank Haarlem, 31 augustus 2011, LJN: BV2533