Gebruikelijk loon wordt in 2012 € 42.000

9 december 2011 | Door redactie

In 2012 moet u uzelf als directeur-grootaandeelhouder (dga) een gebruikelijk loon van € 42.000 toekennen. Momenteel bent u verplicht om aan uzelf een salaris van € 41.000 uit te keren. Alleen in overleg met de inspecteur mag u een lager gebruikelijk loon vaststellen.

Als dga heeft u te maken met de gebruikelijkloonregeling als u in dienst bent van uw bv. De beloning voor uw werk voor de eigen bv moet dan overeenkomen met een inkomen dat gebruikelijk is voor die werkzaamheden. Het loon moet in 2011 minimaal € 41.000 zijn en in 2012 verhoogd worden naar minimaal € 42.000. 

Lager of hoger loon aannemelijk maken

U kunt als dga wel aanspraak maken op een lager loon, maar dat kan niet zomaar. Zo moet u aannemelijk maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen (van niet-dga's) een lager loon gebruikelijk is. Is bij soortgelijke dienstbetrekkingen juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet u uw salaris stellen op 70% van het hogere gebruikelijke loon of op het loon van de meestverdienende werknemers of meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap. Het hoogste salaris telt, zolang dat minimaal € 42.000 is.