Gebruikelijkloonregeling voor starters

10 december 2014 | Door redactie

Recent stuurde staatssecretaris Wiebes van Financiën de memorie van antwoord bij het Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer. De staatssecretaris gaat onder andere in op de gebruikelijkloonregeling voor starters. Wat betekent dit voor uw financiële administratie?

Als u in 2015 het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder bepaalt, moet u in uw administratie rekening houden met nieuwe regels. Dit kon u al lezen in het bericht Herziening van gebruikelijkloonregeling nodig. Op grond van de nieuwe gebruikelijkloonregeling geldt als hoofdregel dat het in aanmerking te nemen loon ten minste wordt gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv;
  • € 44.000.

Starters mogen een lager standaardbedrag hanteren

In het bericht Ander gebruikelijk loon voor innovatieve bv? kon u al lezen dat het kabinet aandacht besteedt aan de mogelijkheden voor een gebruikelijkloonregeling voor starters. In de memorie van antwoord kwam de staatssecretaris hier – naar aanleiding van Kamervragen – op terug. Het kabinet zal fiscaal maatwerk gaan leveren aan starters door hen dezelfde mogelijkheden te geven als nu het geval is. Dit betekent dat het standaardbedrag van € 44.000 lager mag zijn. Bovendien zal de fiscus welwillend omgaan met starters. Dit doet de Belastingdienst door rekening te houden met omstandigheden zoals de financiële situatie.