Geen lager gebruikelijk loon door lage winst

8 mei 2013 | Door redactie

Een lagere winst voor uw bv betekent niet automatisch dat u uw gebruikelijk loon daarop naar beneden kunt bijstellen. U moet dit dan wel goed kunnen beargumenteren. Uit een recente uitspraak van Rechtbank Haarlem blijkt dat het ontbreken van een goede onderbouwing een verlaging van het gebruikelijk loon in elk geval onmogelijk maakt.

Volgens de Wet op loonbelasting bent u verplicht om als dga een gebruikelijk loon te ontvangen van minimaal € 43.000 (2013) per jaar. Hiervan mag u afwijken als het loon voor iemand zonder aanmerkelijk belang met soortgelijke taken in het economisch verkeer een lager (of hoger) loon ontvangt. Uw loon mag niet lager zijn dan het hoogste loon van andere werknemers in uw bv. Een lager loon is soms ook mogelijk als een faillissement dreigt of als uw bv zich in de opstartfase bevindt. Een bv betaalde haar dga onterecht een lager loon uit volgens de inspecteur, waardoor deze zich genoodzaakt zag een naheffingsaanslag op te leggen. De bv maakte daarop bezwaar.

Bewijslast lag bij de bv

Volgens de bv was een lager loon dan gebruikelijk van toepassing, omdat de accountant de winst van de bv tussen de € 10.000 en € 15.000 had geschat. Toen de zaak voor de rechter kwam oordeelde deze dat de winstschatting een onvoldoende onderbouwing was om een lager loon aannemelijk te maken. De bewijslast lag daarbij bij de bv. De inspecteur had daarom terecht gehandeld.
Rechtbank Haarlem, 22 april 2013, LJN: BZ8956