Geen lager gebruikelijk loon door minder werken

8 maart 2012 | Door redactie

Werkt u tijdelijk minder voor uw bv, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen, dan is dat nog geen reden om uw loon aan te passen aan de door u gewerkte uren. Dit bleek onlangs uit een rechtszaak, waarbij de directeur-grootaandeelhouder (dga) arbeidsongeschikt was geraakt en daardoor minder was gaan werken. Hij paste zijn loon hierop aan, maar omdat hij nog steeds werkzaamheden als leidinggevende uitvoerde, moest hij volgens de Belastingdienst toch minimaal het gebruikelijk loon over 2006, 2007 en 2008 (€ 39.000 en € 40.0000) ontvangen.

De man in kwestie, dga van een uitzendbureau, raakte arbeidsongeschikt en ontving daarom een uitkering. Toch bleef hij een aantal uren per week werken voor zijn bv. Hiervoor ontving hij een lagere beloning dan het gebruikelijk loon. Dit werd naar rato berekend. De inspecteur was het niet eens met dit lagere loon en legde een naheffingsaanslag op. Volgens hem voerde de dga nog steeds taken uit als leidinggevende; dezelfde die hij uitvoerde voordat hij arbeidsongeschikt raakte. Dat hij dit in minder uren dan voorheen deed, was volgens de inspecteur geen reden om een lager loon uit te betalen.

Onderneming drijven ondanks arbeidsongeschiktheid

Na een afgewezen bezwaarschrift van de bv moest de rechter zich over de kwestie buigen. De bv stelde dat de dga op basis van een prestatiecontract betaald werd naar zijn gewerkte uren. Daarnaast zou de bv in zwaar weer verkeren en niet over genoeg middelen beschikken om het volledige gebruikelijke loon uit te betalen. Volgens de inspecteur was er echter geen sprake van een contract en uit de omschrijving van de werkzaamheden bleek ook dat de dga, ondanks zijn arbeidsongeschiktheid, in feite de bv leidde. Bovendien maakte de bv in die jaren winst en had het zelfs geld uitgeleend aan de dga. Mede omdat de dga op zijn 65e weer als directeur werd benoemd, achtte de rechter het beroep ongegrond. De dga moest dus het gebruikelijk loon hanteren voor zijn werkzaamheden.
Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 december 2011, LJN: BV2925