In 2013 stijgt gebruikelijk loon naar € 43.000

19 december 2012 | Door redactie

Per 2013 stijgt het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) naar € 43.000. Dat is net als voorgaande jaren een stijging van € 1.000. Het is alleen toegestaan een lager loon uit te keren aan de dga, als dit met de inspecteur is overeengekomen.

Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang komt op € 43.000 te liggen. Dit maakte de Belastingdienst onlangs bekend in de Nieuwsbrief Loonheffingen (pdf). De dga in uw onderneming mag dus niet minder loon aan zichzelf toekennen dan gebruikelijk is. Zijn werkzaamheden moeten overeenkomsten met een inkomen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die de dga in uw onderneming uitvoert. Kent de dga zichzelf toch een lager salaris toe, dan moet u toch over het gebruikelijk loon loonheffingen berekenen en afdragen.

Lager loon kan ook gebruikelijk zijn

In sommige situaties mag het loon van de dga afwijken van deze gebruikelijkloongrens. Als u aannemelijk kunt maken dat voor zijn werkzaamheden een loon lager dan € 43.000 gebruikelijk is, mag u dit lagere loon uitkeren. Hetzelfde geldt voor een loon hoger dan € 43.000. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de dga in 2013 gelijkgesteld aan 70% van het hogere gebruikelijke loon met een ondergrens van € 43.000 óf aan het loon van de meestverdienende werknemer in de onderneming.