Kleine lettertjes: gebruikelijk loon

14 december 2016 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is zijn eigen werkgever. Het staat hem echter niet vrij om zelf de hoogte van zijn salaris te bepalen. De dga is namelijk gebonden aan de gebruikelijkloonregeling.

Een dga is een aanmerkelijkbelanghouder die werkzaamheden verricht voor de bv waarin hij dit aanmerkelijk belang heeft. Het gaat dan vaak om de enige aandeelhouder die bestuurder is van zijn eigen onderneming. Volgens artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 moet het belastbare loon van de dga:

  • minimaal € 45.000 zijn;
  • minstens even hoog als het loon van de meest verdienende werknemer in zijn bv;
  • of 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Met een meest vergelijkbare dienstbetrekking wordt gedoeld op het salaris dat iemand in een vergelijkbare functie zou verdienen, gezien zijn ervaring en verantwoordelijkheden. Geeft bijvoorbeeld een dga leiding aan een fabriek waarvan hij zelf ook eigenaar is, dan moet hij net zoveel salaris krijgen als een directeur van een vergelijkbare fabriek die bovendien ook ongeveer dezelfde taken, verantwoordelijkheden en ervaring heeft.

Lager gebruikelijk loon mag ook

Een dga mag zichzelf ook minder dan € 45.000 laten uitbetalen. Hij moet dit dan wel kunnen verantwoorden en bewijzen waarom het lagere loon meer op zijn plaats is. Als, zoals in het voorbeeld hierboven, blijkt dat een directeur minder dan € 45.000, kan de dga zich daarop beroepen. Ook de financiële situatie van zijn bv kan van belang zijn. Verkeert zijn bv in financiële moeilijkheden en kan ze de € 45.000 eigenlijk niet ophoesten? Dan mag de bv minder loon uitbetalen. Vanaf 1 januari 2017 mag een dga van een startup genoegen nemen met het minimumloon of zelfs nog minder.

Regeling voorkomt belastingontwijking

De huidige regels rondom het gebruikelijk loon bestaan sinds 1997. De wetgever stelt deze eis aan het loon van de dga om te voorkomen dat hij zichzelf geen belastbaar loon toekent maar alleen dividend uitbetaalt. Dividend is immers belastbaar in box 2 met 25%, terwijl het toptarief in box 1 bijna 52% is. Door de dga in box 1 te belasten, betaalt hij ook loonheffingen die over dividend niet worden geheven.

In de rubriek 'De kleine lettertjes van' behandelt Rendement een bepaling uit een wet, besluit of regeling. In deze editie: de gebruikelijkloonregeling. Laatste update: 3 januari 2019.