‘Korting’ op gebruikelijk loon voor dga vervalt

20 september 2022 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen straks bij het vaststellen van hun gebruikelijk loon geen rekening meer houden met de zogeheten doelmatigheidsmarge. Voor deze dga’s betekent dit dat zij een hoger salaris moeten opgeven in de loonaangifte en dus meer belasting moeten gaan betalen.

Een dga moet voor de loonaangifte een salaris opgeven dat ‘gebruikelijk’ is voor zijn werkzaamheden. De vuistregel is dat dit gebruikelijk loon gelijk moet zijn aan het loon van een werknemer ‘in de meest vergelijkbare dienstbetrekking’. De dga mag het gebruikelijk loon (toolbox) dan – nu nog – stellen op 75% van dit salaris. Dit is de doelmatigheidsmarge.

Doelmatigheidsmarge verdwijnt helemaal

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet al besloten dat deze doelmatigheidsmarge verhoogd zou worden van 75% naar 85%. Maar uit de Prinsjesdag-stukken blijkt dat het daar niet bij blijft. Het voorstel is namelijk om deze korting op het loon helemaal af te schaffen, waarschijnlijk al met ingang van 2023.
Het is nog niet gelukt om het uitgewerkte voorstel al mee te sturen met het Belastingplan 2023. Het voorstel volgt daarom zo snel mogelijk in een nota van wijziging.

Meer inkomstenbelasting betalen

Het voor de hand liggende gevolg van de ingreep is dat dga’s die nu de doelmatigheidsmarge gebruiken straks een hoger gebruikelijk loon moeten hanteren. Dat betekent dat de dga meer belasting moet gaan betalen in box 1 van de inkomstenbelasting. Ook wil het kabinet naar eigen zeggen meer ‘neutraliteit’ brengen in het belastingstelsel. Want het loon van de dga loopt nu echt gelijk met een werknemer met een vergelijkbare functie.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.