Langer lager gebruikelijk loon voor dga van start-up

21 september 2021 | Door redactie

De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een innovatieve start-up mag ook in 2023 een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren. Het kabinet verlengt deze regeling in elk geval met één jaar, zo blijkt uit de Prinsjesdag-stukken.

Een dga moet voor zijn werk een gebruikelijk loon opnemen in de loonaangifte. Normaal gesproken is dat het loon dat een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ verdient. Maar voor innovatieve start-ups geldt een uitzondering: zij mogen het minimumloon als gebruikelijk loon hanteren.

Gebruikelijk loon belemmert innovatie

Het idee van de regeling is dat een start-up in het begin nog niet bulkt van het geld. En dan zou een hoog gebruikelijk loon de innovatie in de weg kunnen zitten. Dga’s mogen de regeling maximaal drie jaar achter elkaar toepassen. Eén van de voorwaarden om als innovatieve start-up aangemerkt te worden, is dat de onderneming een zogeheten S&O-verklaring (speur & ontwikkelingswerk) moet hebben.

Verlenging regeling tot en met 2023

Aanvankelijk zou de uitzonderingsregel tot 2022 bestaan, maar uit de Prinsjesdag-stukken blijkt dat de regeling verlengd wordt tot en met 2023. Overigens loopt de schatkist daar niet bepaald op leeg. In de begroting staat dat uit onderzoek blijkt dat er slechts ‘heel beperkt’ gebruik wordt gemaakt van de regeling. Daarom staat er € 0 miljoen voor ingeboekt.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Meer informatie over Zorg dat het gebruikelijk loon niet te hoog is, maar ook niet te laag vindt u in de toolbox Zo bepaalt u het gebruikelijk loon voor de dga.