Parttime dga krijgt volledig gebruikelijk loon

16 oktober 2015 | Door redactie

Als de directeur-grootaandeelhouder van uw onderneming niet fulltime werkt, maar zijn werk wel essentieel is, moet uw organisatie voor hem toch een volledig gebruikelijk loon hanteren. Dat geldt zelfs als hij maar één dag in de week voor uw organisatie werkt. Dit heeft Gerechtshof Amsterdam onlangs bepaald.

In een recente rechtszaak bleek dat ook parttime directeur-grootaandeelhouders (dga’s) een volledig gebruikelijk loon toegekend moeten krijgen. Deze regel geldt zelfs voor een dga die slechts één dag per week voor zijn onderneming werkte, maar wel essentieel werk verrichte. 
Het is verstandig om de hoogte van het gebruikelijk loon vast te leggen in de arbeidsovereenkomst van de dga (tool). Het gebruikelijk loon voor dga’s is het hoogste van de volgende drie bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer van uw onderneming;
  • € 44.000.

Loon echtgenote niet van belang

De dga in deze zaak was al jaren arbeidsongeschikt en werkte gemiddeld slechts vijf uur per week. Het meeste werk werd gedaan door zijn vrouw, die zelf geen aandeelhouder was. De dga kreeg weliswaar betaald, maar dit bedrag bleef ver achter bij het gebruikelijk loon. Zijn vrouw ontving  wel een loon dat in de buurt kwam van het gebruikelijk loon. De Belastingdienst vond echter dat de dga zelf ook het gebruikelijk loon moest verdienen. De bv stapte naar de rechter en de zaak kwam uiteindelijk tot aan de Hoge Raad. Die bepaalde dat het loon van de echtgenote geen rol speelde bij het gebruikelijk loon van de dga en verwees de zaak terug naar Gerechtshof Amsterdam.

Feitelijk aantal uren maakt geen verschil

De onderneming pleitte en bij het gerechtshof voor dat de parttime werkende dga niet in aanmerking kwam voor het volledig gebruikelijk loon. Het hof was het daar niet mee eens. Volgens de rechter werkte de dga weliswaar parttime, maar was zijn werk essentieel. Daarom moest aan de dga toch, ondanks dat de werkzaamheden geen volledige werkweek besloegen, een volledig gebruikelijk loon worden toegekend. Het feitelijke aantal gewerkte uren maakte in dit geval niet uit.
Gerechtshof Amsterdam, 9 juli 2015, ECLI (verkort): 3692