Parttime dga moet ook gebruikelijk loon krijgen

30 september 2015 | Door redactie

Werkt u slechts parttime voor uw bv, maar zijn de taken die u uitvoert wel essentieel, bijvoorbeeld door uw ervaring en kundigheid? Dan moet uw bv u toch een volledig gebruikelijk loon uitbetalen, zelfs als u om wat voor reden dan ook slechts één dag in de week werkzaam bent voor uw bv. Dit heeft Gerechtshof Amsterdam onlangs bepaald.

In deze rechtszaak ging het om een dga die met zijn bv een uitzendbureau dreef. De dga zelf draaide niet voltijds mee: hij was  al jaren arbeidsongeschikt en werkte gemiddeld slechts vijf uur per week. Het meeste werk werd gedaan door zijn vrouw, die zelf geen aandeelhouder was. De dga kreeg weliswaar betaald, maar dit bedrag bleef ver achter bij het gebruikelijk loon. Zijn vrouw ontving  wel een loon dat in de buurt kwam van het gebruikelijk loon. De Belastingdienst vond echter dat de dga zelf ook het gebruikelijk loon moest verdienen. De bv stapte naar de rechter en de zaak kwam uiteindelijk tot aan de Hoge Raad, u las hier al over in het nieuwsartikel ‘Loon echtgenote niet bepalend voor loon dga’.

Werkzaamheden van de dga waren essentieel

De Hoge Raad had de zaak terugverwezen naar het Gerechtshof Amsterdam. Daar pleitte de bv er opnieuw voor dat de parttime werkende dga niet in aanmerking kwam voor het volledig gebruikelijk loon. Maar het gerechtshof had een andere kijk op de zaak. Volgens de rechter werkte de dga weliswaar parttime, maar vervulde hij geen ondergeschikte rol in de bv. De dga beschikte over deskundigheid die zijn vrouw niet had en verrichtte zo essentiële en leidinggevende werkzaamheden voor de bv. Daarom moest aan de dga toch, ondanks dat de werkzaamheden geen volledige werkweek besloegen, een volledig gebruikelijk loon worden toegekend. Het feitelijke aantal gewerkte uren maakte in dit geval niet uit.
Gerechtshof Amsterdam, 9 juli 2015, ECLI (verkort): 3692