Uitzondering voor dga van start-up afgeschaft

20 september 2022 | Door redactie

Een uitzonderingsregeling voor de beloning van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups verdwijnt vanaf 2023. De regeling wordt volgens het kabinet nauwelijks gebruikt.

Een dga moet voor zijn werk een gebruikelijk loon opgeven in de loonaangifte. Volgens vaste regels is dit het salaris van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Maar voor innovatieve start-ups geldt een uitzondering. Zij mogen namelijk het minimumloon als gebruikelijk loon hanteren.

Regeling moet druk op financiën verlichten

Het idee achter de regeling is dat een gebruikelijk loon voor de dga (toolbox) een te groot beslag zou leggen op de financiële huishouding van de start-up. Meestal maken deze ondernemingen namelijk eerst voornamelijk verlies en komt er pas later een inkomstenstroom op gang, bijvoorbeeld als er een product op de markt is gebracht. De start-up kan de uitzonderingsregel daarom drie jaar achter elkaar gebruiken.

Overgangsrecht voor kleine groep start-ups

Bij de start van de regeling was al bepaald dat er een einddatum aan zou zitten, namelijk 1 januari 2022. Vorig jaar is op Prinsjesdag besloten om er nog een jaar aan vast te plakken, om af te wachten wat er uit de evaluatie van de regeling zou komen. Maar in de praktijk blijkt dat maar een heel kleine groep start-ups gebruikmaakt van de regeling, schrijft het kabinet nu. Daarom is het voorstel om de regeling per 1 januari 2023 te laten vervallen. Wel is er nog overgangsrecht, zodat de start-up wel de volle drie jaar kan volmaken. Dus een dga die de regeling dit jaar toepast, kan dat ook nog in 2023 en 2024 doen.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.