WKR leidt mogelijk tot lager gebruikelijk loon

19 februari 2015 | Door redactie

De werkkostenregeling (WKR) zorgt er mogelijk voor dat het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) omlaag kan. Dit is het geval als hij verschillende onbelaste vergoedingen en verstrekkingen ontvangt.

Een dga ontvangt voor het werk dat hij in zijn bv verricht een beloning, het zogenoemde gebruikelijk loon. Voor zakelijke reis-, verblijfs- en studiekosten geldt onder de WKR een gerichte vrijstelling. Dit betekent dat uw onderneming deze onbelast aan de dga mag verstrekken. Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen gold dat deze onbelaste vergoedingen niet tot het gebruikelijk loon gerekend werden. Accountant BDO heeft echter laten weten dat de Belastingdienst aan hen heeft bevestigd dat deze onder de WKR wel tot het gebruikelijk loon gerekend worden. Dit betekent dat het belastbaar gebruikelijk loon flink omlaag kan.

Flink voordeel bij de loonheffingen

Als de dga een gebruikelijk loon heeft van € 44.000, maar van uw onderneming jaarlijks voor € 5.000 aan onbelaste kosten vergoed krijgt, bijvoorbeeld voor zakelijke reis-, verblijfs- of studiekosten waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, dan telt deze vergoeding mee voor het gebruikelijk loon. Maar aangezien die € 5.000 onbelast is, blijft er een belastbaar loon over van € 39.000. Dit kan een flink voordeel opleveren bij de loonheffingen.

Kosten onderbrengen in de vrije ruimte

Houd u er wel rekening mee dat de reiskosten die u maakt met een auto van de zaak niet onbelast zijn. De dga profiteert dus van een lager gebruikelijk loon als de dga voor ritten met de privéauto € 0,19 per kilometer declareert bij uw onderneming en regelmatig etentjes of studiekosten declareert. Deze kosten moeten uiteraard wel aantoonbaar zakelijk zijn. Anders zal de fiscus deze alsnog tot het belastbare loon rekenen of moet u ze onderbrengen in de vrije ruimte.