Mag ik na het omzetten van mijn vof naar een bv, voor het gebruikelijk loon de startersregeling toepassen?

28 juli 2020

Ik ben onlangs van een vof-structuur naar een bv-structuur gegaan. Mag ik voor het vaststellen van het gebruikelijk loon de startersregeling toepassen?

Werkt een dga voor een innovatieve start-up, dan geldt een versoepelde gebruikelijkloonregeling. Deze start-upregeling kunt u mogelijk ook toepasssen bij omzetting van een vennootschap onder firma (vof) in een bv. Voldoet uw bv aan de volgende voorwaarden, dan mag u het gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon:

  • Uw bv heeft een S&O-verklaring.
  • Uw bv komt niet uit boven het ‘de minimis’-plafond voor wat betreft staatssteun volgens het EU-verdrag.
  • Uw bv kwalificeert onder de innovatiesubsidie WBSO als starter: uw onderneming heeft maxiaal vier kalenderjaren personeel in dienst. Dit hoeft geen aangesloten periode te zijn.

U mag deze start-upregeling maximaal 3 jaar toepassen. Maar u moet de periode waarin de onderneming op naam en rekening van de vennoten werd gedreven wel aftrekken van die 3 jaar. Een nieuwe rechtsvorm maakt uw onderneming niet ineens een startende ondernemer.

Opstarten

Ook een startende bv mag een lager loon (minimaal het minimumloon) hanteren als het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan worden betaald. Dit is het geval als er veel is geïnvesteerd of er een lage cashflow aanwezig is. Dit mag u maximaal 3 jaar doen vanaf het moment dat de bv inhoudingsplichtig voor de loonheffingen wordt.