Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

6 januari 2020

Ik heb bijna de pensioengerechtigde leeftijd. Ik wil ook daarna af en toe nog klussen doen met mijn bv. Moet ik dan nog een ‘gebruikelijk loon’ verdienen?

Het weinig opbeurende antwoord luidt: in principe wel. De regeling voor gebruikelijk loon kent namelijk geen leeftijdsgrens. Elke houder van een aanmerkelijk belang (5% of meer van de aandelen van de vennootschap) in een onderneming die ook werkt voor die onderneming moet wat de fiscus betreft een gebruikelijk loon verdienen. Of u nog andere inkomsten heeft, zoals een pensioenuitkering, maakt daarbij niet uit.

Gebruikelijk loon voor parttimer?

Dat betekent dat u een loon van € 47.000 per jaar moet verdienen (bedrag 2021, € 46.000 in 2020). Tenzij één van deze bedragen hoger is:

  • Het loon van de meestverdienende werknemer binnen uw bv of een verbonden vennootschap.
  • 75% van het loon in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’, dus van een werknemer die geen aanmerkelijk belang heeft.

Maar u kunt natuurlijk wel proberen om de Belastingdienst ervan te overtuigen dat uw inkomen lager moet liggen dan deze bedragen. U kunt er bijvoorbeeld op wijzen dat u parttime werkt, al blijkt uit jurisprudentie dat dit voor rechters lang niet altijd een reden is om een lager gebruikelijk loon goed te keuren.

Aanvullend kunt u proberen aan te tonen dat gewone werknemers in uw situatie (kleine parttime-functie en pensioengerechtigde leeftijd bereikt) een laag loon verdienen en dat uw loon daarom ook op dat niveau gesteld moet worden. Een bijzondere regeling geldt als u kunt aantonen dat uw gebruikelijk loon niet hoger is dan € 5.000. Dan hoeft u ook geen loonheffingen af te dragen over dit salaris.

Pensioen telt niet mee voor gebruikelijk loon

Het idee dat u met een pensioenuitkering al een eind in de richting zit van de € 47.000 is vrij recent nog door de rechter afgeschoten. Het pensioen is geen beloning voor de huidige werkzaamheden van de dga en telt dus niet mee voor het loon, zo oordeelde het gerechtshof in Den Bosch.