Gebruikelijk loon

Voor zijn werk in de eigen bv moet de dga een salaris in de loonaangifte opnemen dat in de markt 'gebruikelijk' is voor zijn werkzaamheden. Dit is het gebruikelijk loon.

Als een dga zichzelf een lager salaris geeft, moet hij aannemelijk maken dat een werknemer in de 'meest vergelijkbare dienstbetrekking' ook een lager loon heeft. Is juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet de dga zijn salaris stellen op het loon van de meestverdienende werknemer binnen zijn bv of een verbonden bv.

Nieuws

Uitgebreid fiscaal keuzemenu voor politieke partijen

18-08-2023

Welke van deze fiscale regelingen wilt u afschaffen: de ondernemersaftrek, het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting of de onbelaste...

Inspecteur zit mis met schatting gebruikelijk loon

31-07-2023

Voor het bepalen van het zogeheten gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet de Belastingdienst kijken naar het sal...

Lager gebruikelijk loon dga vanwege financiële malaise

08-05-2023

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet voor de loonaangifte een zogeheten gebruikelijk loon hanteren. Daarvoor geldt een wettelijk mini...

Fiscale positie van dga onder de loep

05-05-2023

De positie van de directeur-grootaandeelhouder (dga) in het Nederlandse belastingstelsel kan op een hoop punten beter. Dat stellen onderzoek...