Gebruikelijk loon

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft te maken met de gebruikelijkloonregeling. Voor zijn werk in de eigen bv moet de dga een salaris in de loonaangifte opnemen dat in de markt 'gebruikelijk' is voor zijn werkzaamheden. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2020 minimaal € 46.000. Een dga mag zichzelf wel een lager salaris geven, maar dan moet hij aannemelijk maken dat een werknemer in de 'meest vergelijkbare dienstbetrekking' ook een lager loon heeft. Dit is dus een vergelijkbare werknemer in loondienst, zonder een aanmerkelijk belang. Is juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet de dga zijn salaris minimaal op 75% van dat hogere loon stellen. Of op het loon van de meestverdienende werknemer binnen zijn bv of een verbonden bv.

 

Infographics

De weg naar het gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon Publicatiedatum 31-07-2019

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de dga een 'gebruikelijk loon' krijgt. Maar welke route moet de dga nemen om bij dat salaris uit te komen?

Vraag en antwoord

Lager gebruikelijk loon bij veel lagere winst?
Op grond van de zogenoemde gebruikelijkloonregeling moet u als dga voor 2020 een minimumsalaris opnemen van € 46.000 (€ 45.000 in 2019). In veel gevallen zal dit bedrag echter niet volstaan en dan moet u dus uitgaan van een hoger gebruikelijk salaris. De vraag is nu... Lees het hele antwoord