Betere bescherming tegen kanker

14 oktober 2016 | Door redactie

Er komt een betere bescherming voor werknemers voor het werken met kankerverwekkende stoffen. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft daar in Europees verband afspraken over gemaakt. De Europese lijst met grenswaarden voor gevaarlijke stoffen wordt hierdoor uitgebreid.

Een van de speerpunten tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap is de bescherming van werknemers tegen het werken met kankerverwekkende stoffen. Alle lidstaten van de Euopese Unie hebben het voorstel van minister Asscher aangenomen. Hierdoor komen er strengere richtlijnen voor het gebruik van kankerverwekkende of mutagene agentia (stoffen die het DNA beschadigen) op het werk. Er komen nu voor elf gevaarlijke stoffen maximale grenswaarden op de lijst. Later dit jaar wordt de lijst verder uitgebreid.

Gezond en veilig werk in alle Europese lidstaten

De grenswaarden van kankerverwekkende stoffen zijn niet in alle lidstaten van de Europese Unie gelijk. Daardoor lopen werknemers in het ene land meer gezondheidsrisico’s dan in het andere land. Bij een Europees arbeidsomstandighedenbeleid hoort dat in alle 28 lidstaten werknemers even veilig en gezond hun werk kunnen doen. Er zijn diverse lijsten met gevaarlijke stoffen; die zijn verzameld op de site van het Rijksinstituut voor Milieu en Volksgezondheid de site van het Rijksinstituut voor Milieu en Volksgezondheid.