Chroom-6 toegevoegd aan geactualiseerde toolbox

Arboprofessionals bij organisaties die werken met gevaarlijke stoffen, kunnen een kijkje nemen op Arboportaal. Daar is namelijk een geactualiseerde versie van de toolbox Gezond Werken met Stoffen gepubliceerd. Een belangrijke nieuwe toevoeging is informatie over de stof chroom-6.

29 augustus 2019 | Door redactie

De toolbox Gezond Werken met Stoffen op Arboportaal is geactualiseerd. Er is een onderdeel aan toegevoegd over chroom 6. Dit is een gevaarlijke stof die bij blootstelling ernstige effecten op de gezondheid kan hebben. Mensen die ermee gewerkt hebben, kunnen na verloop van tijd bepaalde vormen van kanker ontwikkelen (carcinogeen) of nadelige effecten op de voortplanting ondervinden. In de aangepaste toolbox is informatie opgenomen over de risico’s van chroom-6, maatregelen om het risico te beperken, wetenschappelijke documenten omtrent chroom-6 en verplichtingen en wettelijke voorschriften.

Gevaarlijker dan asbest

Chroom-6 wordt beschouwd als nog gevaarlijker dan asbest. Het kan bijvoorbeeld ook opgenomen worden via de huid. Enige jaren geleden werd bekend dat defensiemedewerkers lange tijd blootgesteld zijn aan chroom-6 bij het onderhoud van tanks en gevechtsvliegtuigen. Bij het afschuren van oude verflagen kwamen grote hoeveelheden stof in de lucht die chroom-6 bevatten. Ook bij het onderhoud aan NS-treinen zijn mensen gedurende een langere periode blootgesteld aan inademing van chroom-6.