Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid

De European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) organiseert elk jaar in oktober in week 43 de Europese Week voor Veiligheid en gezondheid op het werk. Het thema is dit jaar Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, Zo pak je dat aan! Organisaties moeten bewuster omgaan met stoffen op het werk.

23 oktober 2018 | Door redactie

Omdat in veel organisaties in Europa gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen (tools), en werknemers in alle lidstaten even goed beschermd moeten worden tegen de risico’s van blootstelling, is er Europese regelgeving. Maar voordat beschermende maatregelen genomen kunnen worden, moet eerst duidelijk zijn welke stoffen in welke mate schade toebrengen aan de gezondheid. Dat begint bij het vaststellen van Europese grenswaarden. Deze geven aan wat de maximum hoeveelheid schadelijke stof is waar een werkgever zijn werknemers aan mag blootstellen.

Herkennen van gevaarlijke stoffen op het werk

In de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk is aandacht voor het herkennen van gevaarlijke stoffen op het werk. Als het goed is zijn ze te herkennen aan gevaarsymbolen op het etiket. Daarnaast moeten werknemers weten hoe ze moeten werken met een stof die schadelijk kan zijn.  Volgens artikel 8 van de Arbowet is de werkgever verplicht om voorlichting te geven. Via healthy-workplaces.eu, de website van de European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) kunnen organisaties, informatie, posters en tools downloaden. Ook in Nederland is dit onderwerp van de huidige overheidscampagne Veilig werken met (gevaarlijke) stoffen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen

17% van alle werknemers in de Europese Unie is op het werk blootgesteld aan chemische producten of stoffen. Gevaarlijke stoffen komen voor als gas, vloeistof of in vaste vorm. Blootstelling vindt plaats doordat de stof wordt ingeademd of doorgeslikt, of in de huid doordringt. Gevaarlijke stoffen kunnen beroepsziekten (tools) veroorzaken die acuut of soms pas na lange tijd optreden, zoals:

  • luchtwegaandoeningen (zoals beroepsastma (tool), asbestose en silicose);
  • schade aan inwendige organen (zoals hersenen en het zenuwstelsel);
  • irritatie, allergieën en ziekten van de huid;
  • reproductieproblemen en geboorteafwijkingen;
  • werkgerelateerde kanker (waaronder longkanker, mesothelioom en kanker in de neusholte).