Gezondheidsraad waarschuwt voor risico schimmelinfecties

11 juni 2024 | Door redactie

Door het gebruik van schimmelbestrijders in de landbouw zijn schimmels de laatste jaren vaker resistent tegen antischimmelbehandelingen. Ook komen er nieuwe resistente schimmels bij. Dit levert risico’s voor de gezondheid op. De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht.

De resistentie tegen antischimmelmedicijnen bij veel schimmelsoorten is wereldwijd aan het toenemen, onder meer bij gisten en huidschimmels. Daarnaast ontstaat resistentie steeds vaker door het gebruik van chemische schimmelbestrijders voor niet-medische toepassingen, zoals in de land- en tuinbouw. Er zijn resistente schimmelsporen aangetroffen in bergen afgestorven plantenresten, onder meer in de bollenteelt en in versnipperd afvalhout. De schimmelsporen verspreiden zich door de lucht en mensen kunnen deze inademen. Bij mensen met een verminderde afweer kan dit ernstige gezondheidsschade veroorzaken. Ook de gezondheid van werknemers is in het geding en niet alleen in de land- en tuinbouw. Schimmels worden eveneens gebruikt bij de productie van levensmiddelen (brood, kaas, bier en wijn), chemicaliën en geneesmiddelen.

Vermindering gebruik schimmelbestrijders

De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht voor de aanpak van deze risico’s door de overheid. Resistentie van schimmels ondermijnt een succesvolle behandeling van schimmelinfecties. Het probleem lijkt op dat van de bacteriële resistentie tegen antibiotica. De raad dringt aan op een multidisciplinaire aanpak. De overheid moet in Europees verband toezien op vermindering van het gebruik van schimmelbestrijders in de landbouw. Fabrikanten zouden moeten aantonen dat nieuwe schimmelbestrijders geen negatieve invloed hebben op de effectiviteit van antischimmelmedicijnen voor mensen. Voor werkgevers geldt:

  • Neem maatregelen en pas zo nodig de RI&E aan, waarbij het risico van blootstelling aan schimmelsporen een hogere prioriteit krijgt.
  • Beperk het gebruik van chemische schimmelbestrijders.
  • Voorkom blootstelling aan schimmelsporen. Als dit niet mogelijk is, beperk dan de duur van de blootstelling en verstrek goed passende persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Bied werknemers een PAGO aan.
  • Geef voorlichting over schimmels, over de risico's en over individuele hygiënemaatregelen.