Inspectie SZW gaat CMR-inspectieresultaten 40 jaar bewaren

25 juni 2018 | Door redactie

Inspectie SZW wil de bewaartermijnen aanpassen voor dossiers met gegevens over blootstelling aan CMR-stoffen. Doorgaans vernietigde de Inspectie gegevens na zeven jaar, maar omdat werknemers vaak pas na lange tijd klachten krijgen, wil de Inspectie resultaten voortaan 40 jaar bewaren.

Werkgevers hebben in tegenstelling tot Inspectie SZW al de plicht om gegevens over blootstelling aan CMR-stoffen (carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen) 40 jaar te bewaren vanaf het moment dat de werknemers niet meer worden blootgesteld aan deze kankerverwekkende stoffen. Het is belangrijk dat de werkgever bijhoudt welke werknemers aan welke kankerverwekkende stoffen zijn blootgesteld. Het kan namelijk jaren duren voordat werknemers klachten krijgen. Van de mensen die overlijden als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen is 80% gepensioneerd. Inspectie SZW wil dossiers voortaan dus ook 40 jaar bewaren, blijkt uit een brief (pdf) van staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Meer toezicht op werken met gevaarlijke stoffen

Daarnaast wil de staatssecretaris dat er meer aandacht komt voor de gevaren van werken met gevaarlijke stoffen. Inspectie SZW gaat een speciaal team oprichten om meer toezicht te houden op organisaties waar werknemers werken met gevaarlijke stoffen. Dit is hard nodig, want uit het onderzoek Wettelijke kader in de praktijk (pdf) dat het ministerie van SZW eerder dit jaar naar buiten bracht, bleek dat werkgevers werknemers onvoldoende beschermen tegen de blootstelling aan gezondheidsrisico’s bij werken met gevaarlijke stoffen.