Inspectie SZW introduceert VIB-checklist

12 augustus 2016 | Door redactie

Organisaties die werken met gevaarlijke stoffen moeten hun veiligheidsinformatiebladen (VIB) op orde hebben. Ook omdat Inspectie SZW start begint met controles op de aanwezigheid en kwaliteit ervan. Met de nieuwe tool VIB-checker van de Inspectie kunnen organisaties zelf checken of hun bladen up-to-date zijn.

Bij controles door Inspectie SZW bij organisaties die met gevaarlijke stoffen werken, blijkt nogal eens dat de kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen (VIB) te wensen overlaat. In de VIB staat welke stoffen een product precies bevat. De bladen zijn verouderd en bevatten verkeerde etiketten of labels en verwijzen naar de verkeerde beschermingsmiddelen. Inspectie SZW gaat vanaf augustus 2016 controleren bij organisaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en die moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen (Europese regels voor fabrikanten en gebruikers van chemische stoffen).  Ze let hierbij vooral op de aanwezigheid en kwaliteit van de VIB’s . Organisaties kunnen van te voren zelf controleren op de VIB’s op orde zijn met de nieuwe tool van de Inspectie op VIB-check.nl.

VIB belangrijk voor juiste beschermingsmaatregelen

Een actuele, correcte en volledige VIB is belangrijk omdat deze er mede voor zorgt dat werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen. Alleen als duidelijk is met welke stoffen wordt gewerkt en hoe deze precies zijn samengesteld kunnen organisaties beoordelen welke arbeidsrisico’s het werken met de stoffen met zich meebrengt. En als de risico’s bekend zijn, kan de werkgever de juiste beschermingsmaatregelen (tool) nemen. Leveranciers van stoffen zijn verplicht een VIB bij hun product mee te leveren. Medewerkers kunnen vanuit de VIB-checklist rechtstreeks contact leggen met de leverancier en om de juiste informatie vragen als deze ontbreekt of onvolledig is.