Maatregelcompetitie op Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival

22 januari 2019 | Door redactie

Het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Nederlands Focal Point (NFP) organiseren op donderdag 14 maart het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival. Tijdens dit evenement wordt de prijs uitgereikt voor de Goede Praktijken Competitie.

Eén op de zes werknemers heeft tijdens het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Daarom organiseren het ministerie van SZW en het NFP – het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk – op 14 maart het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival. Tijdens het festival presenteren bedrijven nieuwe instrumenten en methodes om gezond en veilig met gevaarlijke stoffen te werken. Ook wordt de winnaar van de Goede Praktijken Competitie bekend gemaakt.

Competitie is onderdeel van Europese campagne gezonde werkplek

De Goede Praktijken Competitie is een wedstrijd tussen bedrijven. Zij presenteren innovatieve maatregelen bij het gebruik van en het omgaan met gevaarlijke stoffen. De winnaar van de Nederlandse competitie ontvangt € 2.000. Bovendien wordt de winnaar genomineerd voor de European Good Practice Award en is daarmee de Nederlandse inzending van de Europese competitie. De Goede Praktijken Competitie is onderdeel van de Europese campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019 ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’.

Jury kijkt naar arbeidshygiënische STOP-strategie

Eén van de criteria waar de jury de ingediende innovatieve goede praktijken op beoordeelt, is de ‘arbeidshygiënische STOP-strategie’. STOP is de praktische vertaling van de wettelijk verplichte arbeidshygiënische strategie (artikel 4.4 van het Arbobesluit). Deze strategie is geconcretiseerd in de volgende vragen:

  • Verzorgt de aanpak Substitutie waar mogelijk?
  • Worden er Technische maatregelen getroffen?
  • Welke Organisatorische maatregelen zijn er getroffen?
  • Zijn er voldoende Persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig?