Nieuwe campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Eén op de zes werknemers loopt risico ziek te worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Werkgevers moeten meer maatregelen nemen. Om hen te helpen is er de nieuwe overheidscampagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen.

15 mei 2018 | Door redactie

De vierjarige campagne die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 14 mei 2018 startte, is de eerste twee jaar gewijd aan Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen. In Nederland overlijden jaarlijks ruim 4.000 mensen door beroepsziekten. Daarvan sterven er 3.000 doordat zij zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op het werk. Eén op de zes werknemers komt op zijn werk in aanraking met (gevaarlijke) stoffen. Dat kan ernstige ziekten veroorzaken zoals astma, COPD (tool) en longkanker. Werkgevers nemen onvoldoende maatregelen om te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook komen zij de registratieverplichtingen niet na.

Beroepsziekte door gevaarlijke stoffen levensbedreigend

Het kan jaren duren voordat ziekteverschijnselen zich openbaren. 80% van de sterfgevallen als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen betreft gepensioneerden. Schadelijke stoffen zijn vaak niet te zien of te ruiken. Denk aan kwartsstof en isocyanaten in de bouw, houtstof in meubelmakerijen, dieselrook in garages en lasrook in metaalbedrijven. Schade door deze stoffen is vaak onomkeerbaar en levensbedreigend, vandaar dat preventie van levensbelang is. Werkgevers moeten werknemers waarschuwen voor de risico’s en opleiden in veilig werken. Dat begint bij een actuele en volledige risico-inventarisatie en-evaluatie(RI&E).

Aanvullende RI&E voor gevaarlijke stoffen

Voor organisaties die werken met gevaarlijke stoffen is een ‘gewone’ RI&E niet voldoende. Voor kleinere bedrijven geldt de zogenoemde ARIE-regeling (aanvullende RI&E)  (Arbobesluit artikel 2.2 t/m 2.5) over de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Voor grotere organisaties gelden de verplichtingen van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Die schrijven extra maatregelen voor zoals het opstellen van een veiligheidsrapport en het maken van een intern noodplan. Met de rekentool ontwikkeld in opdracht van het ministerie van SZW kunnen organisaties vaststellen of ze onder de ARIE-regeling vallen.