Ook na vijf jaar nog een boete voor arbo-overtreding?

7 juli 2017 | Door redactie

Mogelijk krijgt Inspectie SZW de bevoegdheid om organisaties ook vijf jaar na een overtreding nog te beboeten. Dat blijkt uit een Kamerbrief over onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij DuPont.

De afgelopen jaren verschenen er diverse berichten in de media over de arbeidsomstandigheden bij chemiebedrijf DuPont. Werknemers liepen schade aan hun gezondheid op door het werken met de gevaarlijke stoffen DMAc en PFOA. Dit leidde tot een onderzoek van Inspectie SZW (tools), met als doel te leren van het verleden. Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op het onderzoek en de maatregelen die hij naar aanleiding hiervan wil nemen. De minister meldt dat hij gaat verkennen of het mogelijk is om voor specifieke overtredingen met gevaarlijke stoffen (tool) de verjaringstermijn voor het opleggen van boetes te verlengen.

Inspectie SZW behandelt elke klacht arboprofessional

Momenteel kan Inspectie SZW tot vijf jaar na een overtreding van de arbowetgeving een organisatie beboeten. Soms blijkt echter pas na tientallen jaren dat werknemers gezondheidsproblemen hebben gekregen door hun (voormalige) baan. De verjaringstermijn is dan dus al lang verstreken. De minister wil ook uitzoeken of werkgevers gedwongen kunnen worden om gegevens over blootstelling van werknemers aan (bepaalde) gevaarlijke stoffen (langer) te bewaren. Om het werk met gevaarlijke stoffen beter te controleren, moet er een team met gespecialiseerde inspecteurs komen. Inspectie SZW gaat vanaf 2018 klachten van arboprofessionals áltijd behandelen. Dit voorschrift geldt nu al voor klachten van vakbonden en ondernemingsraden. Verder wil de minister op diverse manieren inzetten op voorlichting van werkgevers, werknemers en arboprofessionals. 

Bijlagen bij dit bericht

Beroepsziekten
E-learning | VideoCollege 10 minuten